Bouwhek van wilgen voor Gooiseweg

Om het zicht op de werkzaamheden vanuit de wijk zoveel mogelijk weg te nemen, plaatst Rijkswaterstaat een duurzaam bouwhek van knotwilgen in de groenstrook tussen de wijk Kelbergen en het bouwterrein in de hoek Gooiseweg / Gaasperdammerweg. Het bouwhek is een wand van wilgentenen, dat zijn takken van de knotwilg.

Locatie

Het bouwhek komt langs het bouwterrein en langs de waterkant (zie kaart). Het zijn levende takken die uitgroeien. De wand blijft in ieder geval staan tot de tunnel is gebouwd. Daarna bekijken we of hij wordt verwijderd of dat hij kan blijven staan.

Proef

Met de wand slaan we twee vliegen in één klap: de wand wordt namelijk ook gebruikt voor een proef: tegen een deel van de wand komen klimplanten aan, die mogelijk fijnstof helpen afvangen.

Planning

De eerste wand wordt geplaatst aan de kant van de Gooiseweg (blauwe lijn). Dit duurt ongeveer 2 weken. Het deel aan de kant van Kelbergen wordt daarna geplaatst. De werkzaamheden zijn overdag en worden handmatig uitgevoerd, waardoor het weinig hinder geeft.

 

locatie_wand

Locaties bouwafscheiding van wilgentakken.

Bekijk ook