Een tweede leven voor asfalt en viaducten

Duurzaamheid is een belangrijk thema bij alle werkzaamheden in Amstelveen. Ook bij de verdieping en verbreding van de A9 spannen Rijkswaterstaat en aannemer Veenix zich hiervoor in. Ze willen het milieu zo min mogelijk belasten door materialen te hergebruiken en energie te besparen.

Hergebruik liggers en damwanden

Voor het verbreden van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht moeten tien viaducten in de weg worden vernieuwd. De oude viaducten worden niet zomaar gesloopt. Vele liggers (de betonnendraagbalken) krijgen een tweede leven bij de bouw van andere viaducten in Nederland. Ook tijdelijke damwanden worden hergebruikt bij andere infra projecten.

Hergebruik asfalt

Langs de A9 in Amstelveen is een bypass aangelegd met tijdelijke rijstroken om het verkeer te laten doorstromen tijdens de aanleg van de definitieve rijbanen. Ook in het Amsterdamse Bos en bij Ouderkerk aan de Amstel worden hiervoor nog tijdelijke rijstroken aangelegd. Het asfalt op deze rijstroken is dus maar even nodig. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, kan van het overgrote deel van het asfalt weer nieuw asfalt worden gemaakt voor de definitieve A9. Zelfs een deel van de witte wegmarkeringen worden later weer hergebruikt.

Hergebruik grond

Hergebruik van zand, grond en puin op andere plekken binnen en buiten het project.

Duurzame bouwmaterialen

Gebruik van duurzame bouwmaterialen, zoals damwanden die van schroot zijn gemaakt. Daarnaast gebruiken de bouwers aangepaste, duurzamere asfalt- en betonmengsels.

Nat verpompen

Een deel van de grond van de verdiepte ligging wordt nat verpompt via leidingen. Hierdoor zijn honderden vrachtwagenritten minder nodig in Amstelveen.

Energiebesparing

Na voltooiing van de werkzaamheden is de vernieuwde A9 volledig energieneutraal.
Alle energie die nodig is op het traject wordt opgewekt met zonnepanelen. Dit levert genoeg stroom op voor bijvoorbeeld de verlichting en de matrixborden boven de snelweg.