Start voorbereidende werkzaamheden A6

Op 2 januari 2017 begint aannemerscombinatie Parkway 6 in opdracht van Rijkswaterstaat aan de voorbereidende grondwerkzaamheden voor de verbreding van de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost.

De werkzaamheden in de voorbereidingsfase bestaan onder andere uit het graven van watergangen om de waterhuishouding en de afwatering in stand te houden. De watergang tussen Burgerspad, langs de tuinders en paardenweiden van Spanningsveld richting de Fantasie, wordt als eerste aangelegd. Op een aantal plaatsen komen tijdelijke duikers. Dit zijn buizen die het water door de dammen laten stromen. Ook graaft Parkway6 watergangen bij het Scoutingpad richting de Noorderdreef en de Oude Waterlandseweg. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond kunnen andere watergangen afgedamd en gedempt worden met zand en grond uit de omgeving van Almere.

 

Na het aanbrengen van de eerste meter zand legt Parkway6 de zogenoemde verticale drainage aan. Kunststof strips die in de grond worden geprikt zorgen ervoor dat het water in de ondergrond gemakkelijker wegloopt. Zo kan de grond onder het toekomstige asfalt sneller inklinken. Op de verticale drainage komt nog een laag zand. Dit zand komt voor een deel van het project A1/A6. Het andere deel komt uit het IJsselmeer. Vrachtwagens brengen het zand naar de eindbestemming, de toekomstige A6.

 

Parkway6 streeft er naar om met zo min mogelijk hinder voor de omgeving tijdig te starten met het grondwerk. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden sluit Parkway6 daarom nog geen wegen af. Wel worden er op verschillende plaatsen in- en uitritten voor het werkverkeer aangelegd.