Vanaf 2 januari 2017 graafwerkzaamheden voor watergang

Rijkswaterstaat start 2 januari 2017 met voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding van de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost. We gaan een watergang graven tussen de Heerlenstraat (vanaf Vaalsgracht), langs het fietspad (Burgerspad) tot aan de A6 ter hoogte van de huidige A6 onderdoorgang Burgerspad.

Tegelijkertijd met het graven van de watergang, starten we ook met de inrichting van ons bouwterrein met bouwkeet en loods achter de McDonalds. Tot voor kort heeft op deze locatie ook een bouwkeet gestaan van een andere aannemer die de kabels en leidingen in het gebied heeft verlegd. We maken tot eind 2019 gebruik van dit bouwterrein.

Soort werkzaamheden in verband met hinder

Voor het graven van de watergang beginnen we aan twee zijden. We starten vanaf de A6 en vanaf de Vaalsgracht en werken zo naar elkaar toe. Voor deze werkzaamheden gebruiken we verschillend materieel zoals dumpers, vrachtauto’s, shovels en graafmachines. Langs het fietspad (Burgerspad) worden rijplaten gelegd zodat het fietspad vrij blijft. U kunt naast het geluid van de machines hinder ondervinden van de piepjes van achteruitrijdend verkeer en de verlichting van de auto’s. In verband met de wettelijke Arbo-regels is het in het kader van de veiligheid voor u en voor ons niet toegestaan om de piepjes uit te schakelen.

Tussen welke tijden wordt er gewerkt?

De werkzaamheden worden op werkdagen uitgevoerd vanaf maandag 2 januari tot en met vrijdag 17 februari 2017. De machines worden om 06.45 uur opgestart om warm te draaien. Vanaf 07.00 uur gaan ze beginnen met de werkzaamheden tot circa 17.00 uur.

Verkeersmaatregelen

Vanwege de werkzaamheden zullen delen van het Spanningsveldpad gedurende deze periode afgesloten zijn. Omleidingsroutes staan ter plaatse aangegeven. Op bovenstaande kaart staat aangegeven welke delen worden afgesloten en wat de omleidingsroute is. Dit is wel nog onder voorbehoud. Het Burgerspad blijft gedurende deze werkzaamheden open. Hier worden veiligheidsmaatregelen getroffen in de vorm van bouwhekken.

Lees meer