Electrische Museumtramlijn blijft rijden tijdens werk A9 Badhoevedorp – Holendrecht

Maandag 8 februari starten we met de werkzaamheden aan het spoor van de Electrische Museumtramlijn Amsterdam (EMA). Het spoor op het viaduct bij het Kazernepad wordt verwijderd en er worden tijdelijke voorzieningen aan de noordkant van de A9 aangebracht, zodat de Museumtramlijn tijdens de bouw van de A9 kan blijven rijden.

Het viaduct bij het Kazernepad wordt medio 2021 verwijderd om ruimte te maken voor de tijdelijke zuidelijke rijbanen (de bypass). Om de verbinding tussen Amstelveen noord en zuid voor fietsers en voetgangers in stand te houden tijdens de werkzaamheden aan de A9, bouwen we hier een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug. De Museumtramlijn kan niet over deze tijdelijke brug.

Tijdelijke voorzieningen Museumtramlijn

Om het mogelijk te maken dat de historische tram tijdens de bouw van de A9 kan blijven rijden, brengen we tijdelijke voorzieningen aan de noordzijde van de A9 aan, zoals een tweede spoor, waardoor de trams kunnen keren en een halte waar bezoekers van de Museumtramlijn kunnen in- en uitstappen.

Fred de Roode, Hoofd Infrabeheer EMA: ‘Sinds oktober 2020 zijn wij, samen met de mensen van Rijkswaterstaat, druk bezig met het project voor de verbreding van de A9, in Amstelveen. De samenwerking verloopt voorspoedig, we hebben veel pas- en meetwerk te doen. De samenwerking met Rijkswaterstaat gaat niet alleen over het spoor, maar ook over het onderhoud en restauratie. Door de tijdelijke voorziening moesten we wagens die twee richtingen op kunnen restaureren. Door een bijdrage van Rijkswaterstaat is onder andere de GTr 401 van het GVB weer in ere hersteld’,

Museumtramlijn op overkapping Oude Dorp

De Museumtramlijn komt straks, nadat de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 eind 2026 gereed is, terug op de overkapping van het Oude Dorp. Bekijk de toekomstige situatie van het Oude Dorp op de projectatlas.