Werkzaamheden tijdelijke voorzieningen Museumtramlijn

De huidige viaducten bij het Kazernepad en de Amsterdamseweg worden verwijderd zodat er ruimte ontstaat voor de tijdelijke extra rijstroken aan de zuidkant van de A9 (bypass). Om de verbinding tussen Amstelveen noord en zuid voor fietsers en voetgangers in stand te houden, bouwen we onder andere ter hoogte van het Kazernepad een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug. 

Tweede spoor

De Museumtramlijn kan niet over deze tijdelijke brug. Daarom brengen we tijdelijke voorzieningen aan de noordzijde van de A9 aan, zoals een tweede spoor waardoor de trams kunnen keren en een halte waar bezoekers van de Museumtramlijn kunnen in- en uitstappen. Hierdoor kunnen bezoekers ook tijdens de bouw van de A9 gebruik blijven maken van de historische tram. Bezoek de website van de Museumtramlijn (www.museumtramlijn.org) voor meer informatie over de tram en de dienstregeling. 

Als de overkapping bij het Oude Dorp medio 2026 gereed is, kan de Museumtram haar oude route over de A9 via de nieuwe overkapping passeren. Op het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat kunt u de toekomstige situatie bekijken in de projectatlas. De tijdelijke voorzieningen voor de Museumtramlijn worden dan weer verwijderd. 

Waar en wanneer

In de week van 8 februari starten we met het weghalen van het huidige spoor binnen het groene vlak op de kaart. Naar verwachting zijn we hier twee weken mee bezig. (update 8 februari: vanwege het winterse weer beginnen we een week later met het verwijderen van het huidige spoor).

In de week van 15 februari verplaatsen we een klein stuk van het fietspad binnen het blauwe vlak. Dit duurt naar verwachting 1 week.

Nadat het spoor is verwijderd, starten de werkzaamheden om het tijdelijke spoor (zwarte lijnen) en de tijdelijke halte (oranje vlak) te realiseren. Deze werkzaamheden duren naar verwachting zes weken. We werken van maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur. 

Wat merkt u ervan? 

We moeten het huidige spoor doorslijpen om deze te verwijderen en er rijdt bouwverkeer om materialen voor de tijdelijke voorzieningen aan te leveren en het verwijderde materiaal af te voeren. Beiden geven geluidhinder. Om de geluidhinder zoveel mogelijk te beperken mogen de vrachtwagens niet toeteren, geen achteruitrijpiepjes gebruiken en hebben ze rubberen aanslagdoppen om het geluid van klepperende kiepwagens te dempen. Tijdens de werkzaamheden slaan we materiaal op binnen het grijze vlak op de kaart. 

Aan- en afvoer materiaal

De aan- en afvoer van materialen gaat via De Savornin Lohmanlaan en de Meester F.A. van Hallweg . Vanwege een paar grote transporten is het op enkele dagen niet mogelijk om langs de weg te parkeren aan De Savornin Lohmanlaan en de Meester F.A. van Hallweg. Het blijft wel mogelijk om in de parkeervakken te parkeren. Deze momenten worden vooraf met borden langs de weg aangegeven. Vanaf de Meester F.A. van Hallweg verplaatsen we het materiaal via het fietspad naar het Kazernepad. Hiervoor plaatsen we rijplaten langs het fietspad. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om fietsers en voetgangers te begeleiden. Het Kazernepad blijft tijdens de werkzaamheden open voor fietsers en voetgangers.