Even wennen aan de nieuwe situatie op de A6 bij Almere

Het verkeer op de A6 vanuit Lelystad richting Amsterdam kan sinds maandag 8 april, tussen de Hogevaart en Almere Havendreef, gebruikmaken van de hoofd- en parallelrijbaan. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om vanaf de parallelrijbaan naar de wisselstrook te rijden. ‘Dat leverde veel reacties op sociale media op’, aldus Emiel Hetjes, verkeersmanager bij Rijkswaterstaat.

‘We hebben nu een hoofd- en parallelbaanstructuur op de A6 richting Amsterdam tussen de Hogevaart en Almere Havendreef”, aldus Emiel. “Samen met aannemers Parkway6 en SAAone hebben we dit mogelijk gemaakt. Ik ben trots op het resultaat. Voor de weggebruiker is er wel wat veranderd. Weggebruikers moeten nu tussen de aansluitingen Almere Buiten (6) en Almere Stad (5) kiezen of ze de hoofd- of de parallelbaan nemen. De doorsteek van de parallelbaan naar de hoofdrijbaan is dichtgezet. Hierdoor is de wisselbaan niet meer toegankelijk’.

Dichtzetten wisselbaan vanaf parallelrijbaan

Emiel: ‘Eerst kon lokaal verkeer uit Almere vanaf de parallelbaan via de doorsteek naar de hoofdrijbaan gaan en vanaf daar naar de wisselbaan richting Amsterdam. Dit was een tijdelijke situatie om tijdens de werkzaamheden de parallelrijbaan te ontlasten en de ingang van de wisselbaan voor het doorgaande verkeer toegankelijk te maken. Nu hebben we de doorsteek dichtgezet. Een wisselbaan is namelijk alleen bedoeld voor doorgaand verkeer, in dit geval vanuit Almere richting Amsterdam en Schiphol. Op meer plekken langs het tracé kun je de wisselbaan niet opkomen. Dat is de hele achterliggende gedachte van een wisselbaan, zonder gehinderd te worden van A naar B’.

Weerstand

Emiel geeft aan dat het dichtzetten van de doorsteek online en misschien ook wel offline, veel weerstand opleverde. ‘Mensen snapten niet waarom de doorsteek dichtgezet is. Natuurlijk begrijpen we dat de nieuwe situatie even wennen is, maar we doen dit natuurlijk niet zomaar. Het openstellen van de wisselbaan vanaf de parallelrijbaan was een tijdelijke maatregel zodat verkeer tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk door zou kunnen rijden. Ik begrijp dat het voor de reizigers die dagelijks gebruikmaakten van de wisselbaan vervelend lijkt. Maar dit is het ontwerp van de nieuwe A6. Daarbij staat er nu in de ochtendspits geen file richting Amsterdam, niet op de parallelrijbaan en niet op de hoofdrijbaan.

Verzwaarde rijtaak

‘Naast het feit dat de wisselstrook alleen bestemd is voor doorgaand verkeer, wordt door verkeerspecialisten natuurlijk ook gekeken naar de situatie op locatie. Daarom wil ik een korte inkijk geven hoe zo’n analyse er aan toe kan gaan en welke belangen we afwegen:

Bij de doorsteek op de A6 richting Amsterdam  ter hoogte van Almere Havendreef moet het verkeer zes handelingen achter elkaar uitvoeren om van de parallelrijbaan op de wisselstrook te komen:

  1. Op de parallelbaan een rijstrook opschuiven
  2. Vervolgens uitvoegen naar de doorsteek
  3. Dan invoegen op de hoofrijbaan
  4. Een rijstrook opschuiven op de hoofdrijbaan
  5. Dan uitvoegen naar de wisselbaan
  6. En dan weer samenvoegen op de wisselbaan

Het gaat hier dus om zes handelingen op een kort stuk weg. In de tijdelijke situatie tijdens de werkzaamheden kwam er geen verkeer van ‘achteren’ op de hoofdrijbaan en kon het verkeer van de parallelbaan vrij invoegen op de hoofdrijbaan. In de huidige situatie komt er wel verkeer van ‘achteren’ en moet het verkeer dus goed opletten met invoegen. De rijtaak is aanzienlijk verzwaard door meer handelingen en verkeer wat van achteren komt’.

‘En het invoegen bij oprit 6 naar de hoofdrijbaan dan?’

‘We hebben veel vragen gekregen wat het verschil is met het invoegen van de parallelrijbaan naar de wisselbaan en het invoegen vanaf oprit 6 (Almere Buiten), over de parallelrijbaan naar de hoofdrijbaan. Ook daar is over nagedacht hoe dit op een veilige manier te kunnen doen. Om hier van rijbaan te wisselen moet het verkeer maximaal twee rijstroken opschuiven.

Het betreft hier twee handelingen:

  1. Op de parallelbaan een rijstrook opschuiven
  2. Vervolgens over de blokkenlijn een baan opschuiven naar de hoofdrijbaan

Overigens snap ik wel waarom het voor mensen soms lastig te begrijpen is waarom bepaalde keuzes gemaakt worden. Vaak als je uitlegt waarom iets is, dan begrijpen ze het wel’.

Planning korte termijn

Van vrijdag 10 mei 20.00 uur tot maandag 13 mei 5.00 uur en vanaf maandag 17 mei 20.00 uur tot maandag 20 mei 5.00 uur is de A6 bij Almere richting Lelystad, vanaf oprit 3 Almere Stedenwijk tot en met oprit 6 Almere Buiten, dicht. Van vrijdag 10 mei 20.00 uur tot maandag 13 mei 5.00 uur is ook oprit 8 Almere Oostvaarders richting Amsterdam dicht.