Gebruik grondstof granuliet bij werkzaamheden A9

Om de grond op te hogen voor de aanleg van de extra rijstroken, wordt op enkele plekken langs de A9 gebruik gemaakt van gemalen graniet. Gemalen graniet wordt granuliet genoemd. Voor alle grond die gebruikt wordt voor de A9, moet een melding worden gedaan bij de desbetreffende gemeente.

De gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel hebben de vergunningsprocedures uitbesteed aan de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Voor het gebruik van granuliet is vooraf een melding gedaan bij de Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst heeft de meldingen gecontroleerd en akkoord bevonden. Het granuliet is gecertificeerd en daarmee is het gebruik ervan als veilig aangemerkt. Zo wordt erop toegezien dat er geen vervuilde grond gebruikt wordt. Het granuliet wordt gebruikt ten westen van de huidige locatie van het tankstation aan de noordzijde van de A9 (ter hoogte van het Amsterdamse Bos), aan de noordzijde van de A9 bij op- en afrit 4 Ouderkerk aan de Amstel en aan de zuidzijde van de A9 ter hoogte van Ouderkerk aan de Amstel.

Erkende kwaliteitsverklaring

We gebruiken granuliet omdat het een AW kwaliteit heeft. AW kwaliteit staat voor vrij toepasbare grond (ook wel schone grond). Daarnaast vormt het een stevige basis voor de snelweg (het is tenslotte gemalen graniet) en is het goedkoop verkrijgbaar. Granuliet is voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring (BSB-cerficaat Granuliet IZG-039-2). Om in Nederland zo’n certificaat te verkrijgen is goedkeuring nodig van de volgende instanties: een certificatie-instelling (in dit geval SGS-Intron), Stichting Bouwkwaliteit, College van Deskundigen, Harmonisatie Commissie Bouw, Toetsingscommissie Bouwstoffenbesluit en Raad voor Accreditatie.

Granuliet is dus goed en veilig te gebruiken, mits het aan alle eisen van het Besluit Bodemkwaliteit voldoet. Bij de A9 is dit het geval.

Via deze link is meer informatie te vinden over het gebruik van granuliet.