Waarom heeft het zand dat gebruikt wordt voor de A9 verschillende kleuren?

Bij de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 gebruikt aannemerscombinatie VeenIX veel zand. Met name voor het verstevigen van de ondergrond van de extra rijstroken. Het zand dat we gebruiken heeft verschillende kleuren. Ter hoogte van de bypass bij de Keizer Karelweg zelfs een groenige kleur. Hoe kan dat?

Hans van der Velde, teamleider Wegen bij VeenIX legt uit: ‘Het zand dat wij gebruiken voor de bypass is een microzand dat ontstaat via het breekproces van een gesteente uit Bremanger in Noorwegen, ca 150 km ten noorden van Bergen. Dit is hetzelfde gesteente als waar granuliet uit ontstaat, alleen is microzand veel grover van structuur. Dat gesteente bestaat uit verschillende mineralen. Een van de mineralen (chloriet) geeft dit zand zijn groenige kleur. Het breekproces gebeurt overigens in Amsterdam.

Waarom heeft het zand allemaal verschillende kleuren?

‘Ons doel is om zo effectief mogelijk de bouwstromen te organiseren, CO2 uitstoot te beperken en zoveel mogelijk materiaal te hergebruiken. Daarom proberen we zoveel mogelijk partijen zand die vrijkomen van andere werken te gebruiken. Waar mogelijk verwerken we zand uit de buurt van de A9 om het bouwverkeer te beperken. Zo hebben we ook zand gebruikt dat vrijgekomen is bij het afgraven van het oude tracé van de A9 in Amsterdam Zuidoost. Dat zand is 50 jaar geleden gewonnen uit een diepe zandput in de Vinkeveense plassen. Zo proberen we zoveel mogelijk grondstoffen te hergebruiken.

Doordat we zand hergebruiken, krijgen wij natuurlijk diverse partijen zand die onderling van kleur kunnen verschillen. Dat zou anders zijn als wij bijvoorbeeld alleen zand uit de Noordzee of het IJsselmeer zouden toepassen. Dat is veel homogener van kleur en samenstelling, omdat daar de oer zandlagen worden opgediept’.

Wie controleert of het zand gebruikt mag worden?

‘Elke partij zand die wij gebruiken, moet voldoen aan de wettelijk normen en wordt dan ook getest. Als een partij geschikt is om te gebruiken, worden de resultaten van de test opgestuurd naar het bevoegd gezag. Dat is in ons geval ‘Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied”, het bevoegd gezag die in opdracht van de gemeenten Haarlemmermeer, Amstelveen en Ouder-Amstel de toezicht en handhaving verzorgt.