Vleermuisverblijven in Amstelveen

Vlak bij het gemeentekantoor van Amstelveen hebben we twee ‘ECOlums’ geplaatst. De 5,5 meter hoge houten torens bieden een nieuw onderkomen aan tientallen vleermuizen, als overwinter- of kraamplek.

Voor de verbreding van de A9 Badhoevedorp – Holendrecht moeten we een aantal woningen slopen en bomen verwijderen waar vleermuizen in verblijven. Door het plaatsen van nieuwe huisvesting hopen we de plaatselijke vleermuisgemeenschap in stand te houden. Onlangs hebben we ook tientallen vleermuiskasten opgehangen, onder andere aan de gevels van woningen in Amstelveen. Ook is de toren van de Annakerk ‘vleermuisvriendelijk’ gemaakt.