Heiproeven bij de Burgemeester Boersweg in Amstelveen

Voor de verbreding van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht en de verdieping van de A9 in Amstelveen zijn tussen 2020 en 2024 funderingswerkzaamheden nodig. Rijkswaterstaat wil tijdens de realisatie van het project de hinder voor de omgeving wat betreft geluid en trillingen zo veel mogelijk beperken. Daarom laat Rijkswaterstaat onder andere, voorafgaand aan verbreding heiproeven uitvoeren.

De eerste heiproeven vonden in de meivakantie plaats bij het Keizer Karel College (veengrond). Deze week starten de laatste proeven bij de voormalige toerit 4 vanaf de Burgemeester Boersweg naar de A9 (opgespoten zand op natuurlijke veengrond, aangebracht voor de aansluiting van de A9 met de Burgemeester Boersweg).

 

Bij de heiproeven worden palen en wanden in de grond aangebracht, soms tot wel 25 m diepte. Per locatie vinden verschillende funderingstechnieken plaats zoals het intrillen van damwanden en het heien van vibropalen en prefabpalen. Geluid en trillingen worden tijdens de proef met meetapparatuur in kaart gebracht. De uitkomsten van de proeven kunnen aanleiding zijn om een eis mee te geven aan de aannemer. Een uitkomst kan bijvoorbeeld zijn dat een bepaalde techniek niet mag worden toegepast of alleen op bepaalde tijdstippen.

 

Bekijk de beelden van de eerste methoden, en lees meer!