Spoorbrug krijgt een ‘rijloper’

Aannemerscombinatie SAAone werkt aan een ‘rijloper’ voor de spoorbrug bij Muiderberg. Dit is een stevige, vlakke baan waarover de brug in mei van de bouwplaats wordt verreden over de A1 naar de tijdelijke landhoofden.

Rijloper

Naar verwachting maakt de spoorbrug in het weekend van 6 en 7 mei de oversteek vanaf de bouwplaats in knooppunt Muiderberg over de A1 naar de tijdelijke landhoofden. Het verrijden van de 255 meter lange, 55 meter hoge en circa 8.400 ton wegende brug is een technische uitdaging. Omdat de brug zo groot en zwaar is, moet de ondergrond waarover hij naar de landhoofden wordt verreden, de zogeheten ‘rijloper’, bijzonder stevig en vlak zijn om te zorgen dat de brug in balans blijft bij het verrijden.

Hinder

Om deze ‘rijloper’ te verstevigen en goed vlak te maken, voert SAAone diverse werkzaamheden uit. Zo wordt er onder meer nieuw zand onder het wegdek van de A1 aangebracht en goed aangedrukt met een speciale machine. Hiervoor moet eerst het asfalt van de A1 eraf en na het zand aanbrengen weer erop. We gebruiken een sterke asfaltdeklaag die ook gebruikt wordt voor landingsbanen en containerterminals. Voor deze voorbereidende werkzaamheden sluit Rijkswaterstaat delen van de A1 een aantal keer af. Lees hier alle data, tijden en omleidingsroutes.

Weekend van het verrijden

Naar verwachting wordt de brug verreden in het weekend van 6 en 7 mei. De A1 is in beide richtingen afgesloten tussen knooppunten Diemen en Muiderberg van vrijdag 6 mei 20.00 uur tot zaterdag 7 mei 12.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via de A2 en A27. De verbindingsboog A6/A1 vanuit Almere richting ’t Gooi is afgesloten van vrijdag 6 mei 21.00 uur tot zaterdag 7 mei 12.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via de A27 en A1. Ook lokale wegen worden afgesloten. Meer informatie hierover volgt in de tweede helft van april.

Tijdens de periode dat de weg is afgesloten, moeten er diverse werkzaamheden worden verricht; zowel voordat de brug over de A1 wordt gereden, als nadat hij op de tijdelijke landhoofden is geplaatst. We verwijderen bijvoorbeeld vangrails, bebording en verlichting die weer teruggeplaatst moeten worden, voordat de weg kan worden opengesteld voor het verkeer.

Mochten de condities (zoals weersgesteldheid) te ongunstig zijn voor het veilig verrijden van de spoorbrug, dan kan het zijn dat de operatie wordt uitgesteld.

Kijken naar de livestream

Het gebied rondom de spoorbrug wordt tijdens het verrijden om veiligheidsredenen afgesloten waardoor kijken naar het verrijden van de brug op locatie niet mogelijk is. Van het verrijden wordt een livestream gemaakt die online bezoekerscentrum is te bekijken. Er komt ook een timelapse die de operatie van ca 13 uur in 30 seconden toont.

 

Geen risico’s

Rijkswaterstaat is zich ervan bewust dat deze afsluitingen hinder veroorzaken voor weggebruikers, omwonenden en omliggende bedrijven. Na zorgvuldig onderzoek, waarbij beperken van de hinder zwaarwegend is meegenomen, is besloten geen risico’s te nemen en de A1 bij Muiden drie maal deels en eenmaal volledig af te sluiten. Zo is het mogelijk de (voorbereidende) werkzaamheden te verrichten, die nodig zijn voor een zo veilig mogelijke verplaatsing van de spoorbrug.