Informatiebijeenkomsten A9 Gaasperdammerweg goed bezocht!

Bijna 300 omwonenden bezochten op 30 en 31 oktober de informatiebijeenkomsten in het Planetarium aan de Kromwijkdreef. Zij konden informatie ophalen op de informatiemarkt en er was een plenaire presentatie.

Informatiemarkt

Medewerkers van Rijkswaterstaat en IXAS stonden paraat om alle vragen te beantwoorden over onder andere de bouw van de tunnel en de technische systemen die belangrijk zijn voor de weggebruikers

Interactieve kaart

Er was ook veel belangstelling voor de interactieve kaart. De omwonenden kregen uitleg over de interactieve kaart op bezoekerscenrum.rijkswaterstaat.nl. Met deze kaart kan de huidige situatie vergeleken worden met de situatie in 2021. Door de gemeente Amsterdam is op deze kaart is ook aangegeven waar in de toekomst woningen worden gebouwd. De gemeente maakt in 2019 een plan van aanpak. Hier komt ook in te staan hoe bewoners mee kunnen denken.

Plenaire presentatie

Lammert Postma, omgevingsmanager Rijkswaterstaat blikte terug op de werkzaamheden van afgelopen jaar en gaf aan waar het komend halfjaar de focus ligt; het afbouwen van de tunnel. Hanneke Blok, omgevingsmanager bij aannemerscombinatie IXAS presenteerde de planning van deze werkzaamheden en wat de omwonenden hiervan gaan merken.

Afbouwfase tunnel

De werkzaamheden voor het dichtmaken van het wisselbaandak gebeuren vanaf het tunneldak en zijn in oktober zijn begonnen. Vanaf januari brengen we brandwerende bekleding aan op de betonnen wanden en het plafond in de vier overige tunnelbuizen. Deze brandwerende bekleding zorgt ervoor dat de tunnel aan de eisen voor brandwerendheid voldoet. In de loop der jaren is de samenstelling van het beton veranderd. Vergelijk het met het bakken van een appeltaart. Gebruik je een andere soort appels dan is de smaak van de taart anders. Beton dat we voor het wisselbaandak gebruiken, heeft een andere samenstelling waardoor het meteen aan de eisen voldoet.

 

Volgens de huidige planning gaan in de zomer van 2020 de noordelijke buizen (richting A2 Utrecht/Schiphol) open voor verkeer. Eind 2020 gaan de zuidelijke buizen open (richting A1 Almere).

Luchtkwaliteit

Behalve over de planning en de technische systemen werden vragen gesteld over de luchtkwaliteit. Bijvoorbeeld of de luchtkwaliteit bij Kantershof verbetert. De tunnelbuizen voor het doorgaande verkeer richting het oosten zijn langer dan de andere buizen. De buizen gaan voorbij Kantershof en de Gaasper Camping aan de andere kant van de weg. De uitlaatgassen die door dit verkeer vooruitgeduwd worden, komen aan het eind van de tunnel tevoorschijn. De tunnel zorgt in Kantershof voor een verbetering van de luchtkwaliteit. Bij de Gaasp zal geen sprake van een verbetering zijn, maar zal wel worden voldaan aan de normen voor luchtkwaliteit. In de wijken die verder van de tunnelmond liggen zorgt de tunnel voor een grote verbetering van de luchtkwaliteit.

 

De presentatie kunt u hier bekijken.