Internationale vrouwendag: vrouwen die bouwen

Op deze internationale vrouwendag stellen we graag een aantal vrouwen voor die bij aannemer VeenIX werken. VeenIX is de bouwcombinatie die de verbreding van de A9 Badhoevedorp – Holendrecht verzorgt. We vroegen Lisanne de Rooij, Sam de Ruiter, Ceciel van Loenhout en Sara Willaert naar hun rol, hun keuze voor de bouwsector en naar waarom het belangrijk is dat er vrouwen in de bouw werken.

Lisanne de Rooij

Ik heb binnen VeenIX twee rollen, die van vergunningencoördinator en die van afwijkingencoördinator. Het combineren van die twee rollen is een hele mooie uitdaging, omdat ik zowel inhoudelijk als procesmatig bij kan dragen aan de organisatie.”

Waarom de keuze voor de bouw?

“In de bouw gaan dingen al lang hetzelfde. Ik ben in deze sector gaan werken, omdat ik een sterke drive heb om te verbeteren waar het gaat om planning, scope en budget. Daar zie ik nog veel kansen. Ik kijk kritisch naar bestaande werkwijzen en kan met die blik verbeteringen suggereren. Een voorbeeld is een app die we zelf hebben ontwikkeld en binnenkort gaan gebruiken. Tot nu toe kan je een afwijking in het werk alleen na afloop verwerken als je binnen achter de computer zit. Met de app kan je buiten op je telefoon al registreren en wordt de herkomst van een afwijking achterhalen makkelijker.”

Waarom denk je dat het goed is dat er ook vrouwen in de bouw werken?

“Ik denk dat vrouwen net anders naar een bepaald probleem kijken dan mannen, we stellen ook een ander soort vragen. Met die (frisse) blik kunnen we helpen om tot nieuwe oplossingen te komen voor bestaande problemen en de bouwwereld stukje voor stukje beter maken.”

Sam de Ruiter

Sam de Ruiter werkt als adviseur kabels en leidingen derden voor VeenIX. “Voordat werkzaamheden in de grond uitgevoerd kunnen worden, beoordelen we of en welke kabels en leidingen zich in het gebied bevinden. Als het nodig is, stemmen we met netbeheerders af over hoe we hier mee om moeten gaan en nemen we bijvoorbeeld beschermende maatregelen. Bij netbeheerders kan je denken aan bijvoorbeeld KPN, Waternet en Liander.”

Waarom koos je voor de bouw?

“In de bouw moet je, net zoals in veel sectoren, partijen met verschillende belangen bijeen proberen te brengen achter een werkwijze of plan. Dat voor elkaar krijgen, daar geniet ik erg van. Ik doe dat door aan te pakken, benaderbaar en creatief te zijn en duidelijk te zijn over wat ik nastreef en over wat wel en niet kan.”

Waarom vind je het belangrijk dat er vrouwen in de bouw werken?

“Ik ben van mening dat iedere beroepsgroep, iedere sector, er beter van wordt als de mensen die erin werken een werkelijke afspiegeling zijn van de samenleving. Dat geldt voor de verhouding mannen/vrouwen, maar ook voor andere vormen van diversiteit. Dat zorgt voor meer invalshoeken van waaruit gekeken wordt naar een vraagstuk of oplossing.”

Ceciel van Loenhout

Ceciel van Loenhout is area coördinator bij Veenix. “Voor het westelijke deel van het tracé coördineer ik dat ontwerp, werkvoorbereiding en uitvoering goed op elkaar aansluiten en dat we tijdig en goed werk leveren.”

Waarom koos je voor de bouw?

“Ik raakte verslingerd aan de bouw toen ik als student bouwkunde stage liep bij de Noord/Zuidlijn. Ik vind het zo mooi om het resultaat van je werk buiten te kunnen zien en aanraken.”

Waarom vind je het belangrijk dat er vrouwen in de bouw werken?

“Bij VeenIX hebben we een vrij divers team; qua man/vrouw verhouding, maar ook qua leeftijden, achtergrond, nationaliteit. Dat is heel gunstig, anders blijf je altijd precies dezelfde oplossingen bedenken. Ik denk dat het ook voor nieuwkomers makkelijker is om hun draai te vinden in een divers team en dat is belangrijk bij zo’n groot project als dat van ons.”

Sara Willaert

Sara Willaert vervult momenteel twee rollen binnen VeenIX: zij coördineert het reviewen van de ontwerptekeningen door zowel de interne organisatie als door opdrachtgever Rijkswaterstaat en betrokken partijen zoals de verschillende gemeenten. Daarnaast draagt Sara bij aan het projectmanagement en is zo bijvoorbeeld nauw betrokken bij de verschillende rapportages die gedaan worden aan de opdrachtgever en de verbeteringen binnen de eigen organisatie die voortdurend plaatsvinden.

Waarom de keuze voor de bouw?

“Omdat je dat wat je gisteren bedacht, morgen gerealiseerd ziet. Die tastbaarheid, samen met de grote schaal en de complexiteit is wat mij in de bouw sterk aantrekt.”

Waarom is het belangrijk dat er ook vrouwen in de bouw werken?

“Binnen het ontwerpteam ben ik één van de weinige vrouwen, maar in mijn andere rol heb ik contact met diverse andere vrouwen binnen VeenIX. Zeker in het team waar ik één van de weinige vrouwen ben, voel ik de drang me extra te bewijzen. Dat lukt me goed door me te blijven richten op de grote lijnen en me niet mee te laten zuigen in discussies over details. Ik heb de afgelopen anderhalf jaar veel geleerd van een van de andere vrouwen binnen VeenIX en hoop dat ik ook zo’n voorbeeld kan zijn voor vrouwen die jonger zijn dan ik en starten in de bouw. Zonder iedereen over een kam te willen scheren, denk ik dat vrouwen kritisch zijn op andere zaken dan mannen. Van die verschillen moeten we juist gebruik maken, dat brengt ons verder.”