IXAS bouwt dak op wisselbaan 

De Gaasperdammertunnel krijgt vijf tunnelbuizen. Vier buizen zijn inmiddels zo goed als af. Hier worden momenteel de technische installaties getest. De middelste buis, de wisselbaan is nog open. IXAS start eind oktober met de eerste werkzaamheden voor de bouw van het wisselbaandak. In juni van 2019 moet het dak klaar zijn.

Werken in vier teams 

Het dak van de wisselbaan bouwen we met vier teams: 

  • Eén team werkt vanaf de Gooiseweg naar de ingang van de tunnel bij de spoorlijn Amsterdam- Utrecht 
  • Eén team werkt vanaf de Gooiseweg naar de Kromwijkdreef
  • Het derde team start bij de brug over de Gaasp en bouwt richting de Kromwijkdreef
  • Een vierde team bouwt op verschillende plaatsen speciale tunneldelen

 

Het wisselbaandak maken we vanaf het dak van de noordelijke tunnelbuizen. Net als bij de andere tunnelbuizen gebruiken we hiervoor een verrijdbare tafel van vijftig meter. Hierop vlechten we de stalen wapening. Daarna storten we in één dag het beton. Als het beton voldoende is uitgehard, maken we de bovenkant glad met een vlindermachine. Als het beton helemaal is uitgehard rijden we de tafel verder om het volgende deel van het dak te kunnen bouwen. In de wintermaanden duurt het bouwen van een dakdeel twee weken. In het voorjaar één week, omdat het dan buiten warmer is en het beton sneller uithardt. Binnenin de tunnel werken we het dak en de wanden af met hittewerende beplating.

Speciale tunneldelen

Op verschillende plaatsen in de tunnel kunnen we de tafel niet gebruiken. Bijvoorbeeld op de plekken waar de ventilatoren komen te hangen, hier ligt het dak van de tunnel wat hoger. Ook bij de bestaande op- en afritten van de S112 Gooiseweg en bij de metro Gaasperplas kunnen we de tafel niet gebruiken. Op deze plekken bouwen we in de wisselbaan met steigers een aparte constructie op om het beton te kunnen storten. In totaal duurt de bouw van een speciaal tunneldeel ongeveer vijf weken. 

Technische installaties 

Als de eerste dakdelen van de wisselbaan klaar zijn, beginnen we met het monteren van de technische installaties. Denk aan verlichting, camera’s, luidsprekers, ventilatoren en hulppostkasten. Al deze installaties zorgen ervoor dat weggebruikers straks veilig door de tunnel kunnen rijden. Als alles is geïnstalleerd en aangesloten, worden de systemen getest. Dit duurt ongeveer acht weken. Deze periode is korter dan bij de andere tunnelbuizen, omdat de softwaretesten al eerder zijn uitgevoerd.

Aanvoer materieel, beton en wapening 

Via de bestaande bouwwegen, poorten en nieuwe speciale toeritten rijden machines, betonwagens en werknemer het bestaande dak van de tunnel op. Wapeningsstaal voeren we op vrachtwagens aan via de wisselbaan. Kranen die op het bestaande dak van de tunnel staan, hijsen de wapening op het dak. 

Globale planning 

De werkzaamheden voor de bouw van het wisselbaandak starten in november. We bouwen dan de tafels en beginnen met de eerste speciale tunneldelen. Als alles volgens planning verloopt, is de wisselbaan eind juni helemaal overdekt.

 

(klik om te vergroten)

Hinder en werktijden 

De bouw van het dak van de wisselbaan kan voor hinder in de omgeving zorgen. We werken bovenop de tunnel met machines en gereedschappen. Dit kan geluid geven in de omgeving. Mogelijk hoort u ook het bouwverkeer dat over de bouwwegen rijdt. Zeker op dagen dat we beton storten, kan er veel zwaar verkeer rijden. Op de plekken waar we aan het werk zijn is dit ongeveer één keer per week. 

 

De werkzaamheden voeren we uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Hierop is één uitzondering: als het beton is gestort maken we dit glad met een vlindermachine. Om het beton glad te kunnen maken, mag het niet helemaal zijn uitgehard. Het kan daarom voorkomen dat we dit werk in de avond moeten uitvoeren. U kunt dan een zoemend geluid horen. 

 

Als het werk uitloopt, werken we mogelijk ook op zaterdag.