IXAS verwijdert asbest uit Brug over de Gaasp

Tijdens de sloop van de oude Brug over de Gaasp troffen IXAS-medewerkers afgelopen woensdag stroken cement met asbest aan binnenin de holle liggers van het brugdek. Om stofhinder tijdens de sloop te voorkomen is al het materiaal nat gehouden. Hierdoor zijn stof en mogelijke asbestdeeltjes ter plaatse neergeslagen en is de verplaatsing via de lucht minimaal. De kans dat asbestdeeltjes buiten de bouwplaats zijn gekomen is daardoor nihil.

Na de vondst zijn volgens de richtlijnen de werkzaamheden direct stilgelegd en is het terrein met geel lint en bebording afgezet. Omdat het asbest in cement zit en met rust wordt gelaten, kan het niet vrijkomen. Het is daarom niet nodig om het materiaal af te dekken. Met dit bouwbericht informeren wij u hoe het veilig wordt afgevoerd.

Inspectie

Op woensdag 25 mei zijn de oude Brug over de Gaasp en het sloopmateriaal door experts geïnspecteerd. Hieruit bleek dat er asbestcementstroken in de brug zitten. Vervolgens is een saneringsplan opgesteld, waarin staat hoe het asbest veilig wordt afgevoerd.

Afvoeren

IXAS voert het materiaal waarin het asbestcement zit af volgens de regelgeving:

  1. het materiaal waar asbest in zit wordt gescheiden van het puin; 
  2. schoon beton gaat naar het puindepot bij de Gooiseweg; 
  3. asbest wordt direct afgevoerd naar een erkende verwerker.

Planning

Aanstaande zaterdag 28 en mogelijk ook op zondag 29 mei wordt er materiaal met asbestcement verwijderd en afgevoerd. IXAS zorgt ervoor dat het werkterrein is afgesloten. De werkzaamheden zorgen mogelijk voor geluidsoverlast door het gebruik van boorhamers.

Als alles volgens planning verloopt, kan maandag het slopen van de rest van de brug worden hervat. De Stammerdijk kan dan zoals eerder aangegeven op donderdag weer open voor het verkeer.