De keienwal: een kei van een wal

Je hebt ze misschien wel een eens onder een brug zien liggen: verschillende keien die samen een keienwal vormen. Die liggen ook onder de Brug over de Gaasp. Ze liggen er niet alleen voor de sier. Een keienwal wordt vaak gebruikt als ecopassage, voor kleine dieren die willen passeren.

Dat kunnen allerlei verschillende soorten dieren zijn. Aan de westkant van de brug dient de ecopassage als verbinding met het gebied rond de Gaasperplas. Hier zitten dieren als de ringslang, wezel, egel, maar ook muizen, kikkers en padden.

Otters en vossen

Aan de oostkant van de brug sluiten de noord- en zuidstukken van het Diemerbos aan op de ecopassage. Deze kant is geschikter voor allerlei minder mobiele en kleinere dieren, omdat er geen drukke weg loopt. Denk bijvoorbeeld aan padden, otters, vlinders, libellen, maar ook kleine vogels, hazen muizen en vossen.

Aantrekkelijke omgeving

De keienwallen werken goed als faunapassage. Het is belangrijk dat ook de omgeving aantrekkelijk is voor de dieren. Dat kan bijvoorbeeld door de keien voorbij de onderdoorgang een stukje door te laten lopen, of door de berm te laten verruigen of er struiken aan te planten.

 

De grote keien liggen verspringend in een enkele of dubbele rij. Ze liggen maximaal 50 centimeter van elkaar af zijn zeker 0.75 m3.