Kom naar de inloopmarkt over de A9

De afgelopen twee jaar zijn vooral voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Vanaf 2023 start aannemer VeenIX met het ‘echte’ werk. Over de hele lengte worden viaducten en bruggen gesloopt en uitgebreid en er wordt gestart met de bouw van verdiepte ligging in Amstelveen. 

Om de geluidhinder zoveel mogelijk te beperken, zet VeenIX geluidbeperkende maatregelen in. Ondanks deze maatregelen zullen de werkzaamheden gepaard gaan met aanzienlijk meer verkeers- en geluidhinder dan de afgelopen twee jaar. Met name voor de directe omgeving zal de geluidoverlast op momenten pittig zijn. Laat u goed informeren zodat u weet wat u te wachten staat.

Inloopmarkt

Ook dit jaar is er een webinar (online informatiebijeenkomst) en een live inloopmarkt.

Amstelveen

Inloopmarkt: woensdag 1 februari, tussen 19.00 tot 20.30 uur, Schouwburg Amstelveen

Tijdens de inloopmarkt zijn medewerkers van verschillende afdelingen, zoals techniek, groen, schademonitoring, omgeving en planning van Rijkswaterstaat, VeenIX en de gemeente aanwezig om bezoekers te woord staan. Let op: er is geen plenaire bijeenkomst tijdens de inloopmarkt. U hoeft zich vooraf niet aan te melden en kunt binnenlopen wanneer u dat uitkomt.

Ouder-Amstel

Inloopmarkt: donderdag 2 februari, van 19.00 tot 20.30 uur, Amstelstroom, Kerkstraat 12, Ouderkerk aan de Amstel

Tijdens de inloopmarkt zijn medewerkers van verschillende afdelingen, zoals techniek, groen, schademonitoring, omgeving en planning van Rijkswaterstaat, VeenIX en de gemeente aanwezig om bezoekers te woord staan. Let op: er is geen plenaire bijeenkomst tijdens de inloopmarkt. U hoeft zich vooraf niet aan te melden en kunt binnenlopen op het tijdstip dat u past. 

Webinars

De webinars zijn inmiddels geweest. Webinar gemist? U kunt ze nog terugkijken.