De bouwers van de A9 Badhoevedorp – Holendrecht: Dick Gomes

De verbreding van de A9 tussen knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht kan niet zonder alle uitvoerders die buiten aan het werk zijn. Een aantal van hen stellen we graag aan je voor. Zoals Dick Gomes (57), die deze maanden druk is met de voorbereidingen voor de bypass. 

Wie ben je en wat doe je bij VeenIX? 

Ik ben Dick Gomes en ik ben de civiele hoofduitvoerder voor het middengedeelte van de A9. Dat loopt van de Burgemeester Colijnweg tot de Beneluxbaan. Ik hou me nu bezig met de voorbereidingen voor de bypass. Dat is het verleggen van de A9 naar het zuiden, zodat we ruimte krijgen om te bouwen aan de verdiepte ligging. Het werk is veelomvattend. Van alles komt voorbij, van hulpbruggen en grondkeringen tot damwanden en pompkelders. De bypass zal begin volgend jaar een feit zijn. Daarna kunnen we beginnen met het werk waarvoor ik ben gekomen: het bouwen van de betonconstructies voor de verdiepte ligging. 

Wat is jouw taak bij de bouw van de betonconstructies? 

Dat moet nog worden opgedeeld. Dat worden twee deelgebieden. Eén is de verdiepte ligging. Dat is de betonnen bak met de overkappingen. Maar we hebben ook een gedeelte met ‘kunstwerken’ – zo noemen we een tunnel of een viaduct. Ik heb mijn zinnen gezet op de kunstwerken. Ik kijk mee naar het ontwerp en wat we moeten gaan bouwen. 

Kun je een gemiddelde werkdag beschrijven? 

Ik begin om half zeven ’s ochtends en werk tot vier uur ’s middags. Op een gemiddelde dag ben ik alleen maar aan het vergaderen. Ik heb vier tot zes vergaderingen per dag. Het is verschrikkelijk druk op dit moment omdat we in de voorbereidende fase zitten. Dan heb je deels te maken met de uitvoering, deels met de voortgang en deels met het ontwerp. Ik maak zelf niet het ontwerp, maar ik moet wel meekijken en het beoordelen. 

Waar vergader je? 

We hebben een kantoor aan de Schurenbergweg in Amsterdam-Zuidoost. Daarnaast hebben we in het middengedeelte nog twee lokale bouwketen. Ik ben dus niet zoveel buiten op de plek waar het allemaal gebeurt. 

Blijft dat ook volgend jaar zo? 

Naarmate het werk vordert en de voorbereidingen zijn uitgedacht, ga je het zwaartepunt verleggen. Dan moet je zorgen dat alles op tijd klaar is en dat we kunnen bouwen. Dan zal ik ook meer buiten lopen, maar mijn taak is toch vooral binnen. 

Wat vind je het leukste aan je werk? 

Dat is toch de techniek van het bouwen. Spannend daarbij is het garanderen van de voortgang. Dat het allemaal op tijd klaar is, dat is best een hele strijd. Daar ben ik het meest druk mee. 

Gaat het lukken? 

Uiteindelijk gaat alles lukken. Tuurlijk! 

Dit artikel verscheen eerder in het magazine Amstelveen InZicht. Lees hier het hele magazine.