Nieuw groen Ouder-Amstel na werkzaamheden A9

Rijkswaterstaat start in 2020 met de verbreding van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Om de A9 te kunnen verbreden moet eerst ruimte gemaakt worden. Deze voorbereidende werkzaamheden beginnen na 1 oktober 2019 met onder andere het verwijderen van bomen en struiken in Ouder-Amstel. Hiervoor vraagt Rijkswaterstaat een kapvergunning aan.

Tijdens de uitvoering van het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht, bepalen we welke bomen en struiken we kunnen behouden en welke moeten wijken. Zo worden er niet meer bomen gekapt dan strikt noodzakelijk is. We gaan uit van tussen de 10.000 en 14.000 bomen in Ouder-Amstel. Na de verbreding van de rijksweg krijgt Ouder-Amstel veel groen terug, met name in het gebied tussen de (Verlengde) Polderweg en de A9 in. De exacte planning van de voorbereidende werkzaamheden wordt in het najaar van 2019 bekend. Dit is na de gunning van het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht aan een opdrachtnemer, die de detailplanning uitwerkt.

Groencompensatie

De verordening van gemeente Ouder-Amstel vereist dat gekapte bomen één op één worden gecompenseerd. Ook Rijkswaterstaat hanteert dit uitgangspunt. Op basis hiervan hebben Rijkswaterstaat en de gemeente Ouder-Amstel in samenspraak met Groengebied Amstelland en de Amstelscheg een beplantingsplan gemaakt. In dit plan kan niet hetzelfde aantal bomen terugkomen voor de gekapte bomen. Daarom overleggen Rijkswaterstaat en de gemeente Ouder-Amstel over een alternatieve invulling, bijvoorbeeld financiële compensatie voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Natuurvriendelijke oevers dragen bij aan de flora en fauna in de omgeving.

Afspraken

Rijkswaterstaat heeft met de gemeente Ouder-Amstel afgesproken welke bomen kunnen worden behouden, bijvoorbeeld de tweede rij bomen op het noordelijke talud achter de geluidsschermen van de A9, ter hoogte van Tuindorp. Ook spraken de gemeente en Rijkswaterstaat af dat de knotwilgen langs de Polderweg worden verplaatst en uiteindelijk naar de nieuwe locatie van de Polderweg worden teruggeplant.

Kapvergunning

De aanvraag voor de kapvergunning vindt u vanaf donderdag 20 juni op de website van de gemeente Ouder-Amstel: www.ouder-amstel.nl/bestuur/publicatie/bekendmakingen

Inloopbijeenkomst

Wilt u meer weten over het project A9 Badhoevedorp-Holendrecht? Op donderdag 4 juli wordt van 18:30 tot 21:00 uur door Rijkswaterstaat een inloopbijeenkomst georganiseerd in de Amstelstroom, Kerkstraat 12 te Ouderkerk aan de Amstel. U bent u van harte welkom.

Veelgestelde vragen

Bekijk ook de veelgestelde vragen over het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht