Nieuwe bruggen en viaducten bouwen die weer 100 jaar meekunnen

Tim Reeves

De verbreding van de A9 tussen knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht is in volle gang. Ook in Ouder-Amstel wordt hard gewerkt. Tim Reeves, hoofduitvoerder van het oostelijke gedeelte van de wegverbreding, vertelt hoe het ervoor staat.

Op dit moment zijn er vooral veel activiteiten bij de brug over de Amstel en de brug over de Bullewijk. Die bruggen worden compleet vernieuwd. Tim: ‘De bestaande bruggen bleken na nader onderzoek in slechtere staat dan vooraf gedacht. Het is daarom efficiënter om hele nieuwe bruggen te bouwen zodat ze weer 100 jaar meekunnen’.

Harde grondlagen

De eerste stap is het aanbrengen van de fundering voor de brugpijlers. Hoewel het werk op schema ligt, zijn de werkmannen toch een paar onvoorziene obstakels tegengekomen. Die obstakels zitten diep in de grond. ‘Tussen de 7 en 13 meter diep zitten een aantal harde lagen, waar we moeilijk doorheen komen’, vertelt Tim. ‘Gevolg is dat we voor de laatste meters een trilblok moeten gebruiken om met de damwanden door de grond heen te komen. Oorspronkelijk wilden we dit deel van de damwanden trillingsvrij de grond in drukken.’

Verkeer blijft doorrijden

Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer op de A9 gewoon door blijven rijden. Daarom wordt het werk in verschillende fasen uitgevoerd. ‘We verbreden de bruggen en viaducten nu aan de zuidkant. Eerst bouwen we het nieuwe gedeelte. Het verkeer richting knooppunt Holendrecht kan daar vervolgens op  gaan rijden en het verkeer richting knooppunt Badhoevedorp verhuist dan naar de vrij gekomen rijbaan. Daardoor rijdt er geen verkeer meer over het noordelijke deel van de bruggen en viaducten waardoor we die helft kunnen slopen en het nieuwe gedeelte aan de noordkant kunnen bouwen’, legt Tim uit.

Meer dan bruggen vervangen

Het werk in Ouder-Amstel is veel meer dan alleen bruggen vervangen. ‘Het is ook het maken van grondkeringen (damwanden plaatsen die de nieuwe A9 op zijn plek houden), het maken van tijdelijke bruggen, zorgen voor een goede aansluitingen op de bestaande wegen en het verbreden van de “gewone” snelweg tussen de bruggen en viaducten in’, somt Tim op.

Rij je nu over de A9, dan zie je veel zand liggen. ‘Het gewicht van het zand zorgt ervoor dat de slappe ondergrond (veengrond zakt snel) waar de toekomstige rijstroken op komen te liggen, voldoende inklinkt. De grondterp, ook wel dijklichaam genoemd, moet sterk genoeg worden om er een snelweg op te kunnen bouwen’, weet Tim. We maken de terp ook een aantal meters hoger dan de huidige weg zodat er veel druk op de ondergrond uit wordt geoefend. Zodra de grond eronder voldoende compact is en voldoende gewicht kan dragen, waarschijnlijk rond oktober 2023, wordt het te veel aan aangebracht zand weer afgegraven.

Puzzel

Voor Tim is het belangrijkste bij al die werkzaamheden om de planning en het overzicht goed in de gaten te houden. Want het is soms ingewikkeld om zoveel werkzaamheden tegelijk uit te voeren, terwijl het verkeer door moet blijven rijden. Wat het werk niet makkelijker maakt, zijn de kleine ruimtes die  beschikbaar zijn om de bouwplaats in te richten. Tim: ‘Het is een hele puzzel, maar door al het werk met alle belanghebbenden goed af te blijven stemmen, kunnen we op een goede en veilige manier alles uitvoeren.’