Vanaf 18 februari Nellesteinpad één week afgesloten 

Van maandag 18 februari 07.00 uur tot uiterlijk zondag 24 februari 16.00 uur is het Nellesteinpad bij de Gaasperdammertunnel afgesloten voor het verkeer. In deze week verwijderen we de hulpbrug en leggen we het pad aan op het dak van de tunnel.

Werkzaamheden

Eind 2018 is IXAS gestart met de bouw van het dak van de wisselbaan. Om het dak onder de hulpbrug van het Nellesteinpad te kunnen bouwen, verwijderen we die hulpbrug. Het fietspad verleggen we iets naar het westen op het deel van het dak van de tunnel dat al klaar is. Begin februari starten we met de voorbereidingen van dit werk. Aan de noordkant van de tunnel, waar de bouwweg van IXAS liep, vullen we dan het talud onder de brug aan.

 

Vanaf maandag 18 februari verleggen we het fietspad. We maken eerst de brug los van de funderingen. Met een grote kraan halen we de brug weg. We maken het talud onder de brug af. Op het dak van de tunnel brengen we een funderingslaag aan en daarop het asfalt. We werken het pad af met belijning, plaatsen verlichting en zetten er hekken langs. De werkzaamheden duren een week.

Hinder 

De benodigde machines en materialen komen zo veel mogelijk via het dak van de tunnel naar de werklocatie. Voor werkzaamheden die we direct naast de tunnel uitvoeren, is een kraan nodig. Deze kan daar alleen komen via de wegen van Nieuw Kempering en Laag Kralenbeek. De kraan zal daarom een paar keer door de wijk rijden. Op de dag dat we asfalteren, (waarschijnlijk vrijdag 22 februari) rijden ook ongeveer vijf vrachtwagens met asfalt door de wijk. 

 

We werken tussen 07.00 en 19.00 uur. De bouwwerkzaamheden zorgen voor beperkte geluidshinder in de omgeving. 

Afsluiting en omleidingsroute 

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, sluiten we het Nellesteinpad af ter hoogte van de Gaasperdammertunnel. We werken in de voorjaarsvakantie, zodat schoolgaande kinderen geen last hebben van de afsluiting. Van maandag 18 februari 07.00 uur tot uiterlijk zondag 24 februari 16.00 uur kunnen fietsers en voetgangers geen gebruik maken van de brug. 

Door de afsluiting moeten fietsers en voetgangers omrijden of –lopen. De kortst mogelijke omleidingsroute loopt via de Krombekstraat, langs de Kromwijkdreef, de Loosdrechtdreef en over het Gaasperdammerpad en terug. Aan de voorkant van dit bouwbericht vindt u een omleidingskaartje. Fietsers uit Nellestein die naar de Amsterdamse Poort of het centrum van Amsterdam moeten, kunnen het beste gebruik maken van het Bijlmerpleinpad.

 

Hulp

Bent u slecht ter been en zorgt de afsluiting van het Nellesteinpad ervoor dat u niet meer uw dagelijkse bezigheden uit kunt voeren? Neemt u dan contact met ons op. We kijken dan samen naar een oplossing. U kunt ons bereiken via communicatie@ixas.nl of via 0800 8002.

Bouwweg

Als de hulpbrug is verwijderd, kunnen we tussen het Nellesteinpad en de metrolijn Gaasperplas het dak van de wisselbaan afbouwen. Het beton voor het wisselbaandak wordt aangevoerd via het bestaande dak van de tunnel. De vrachtwagens kruisen daarbij het Nellesteinpad. Op dagen dat er beton wordt gestort, zetten we verkeersregelaars in die de transporten begeleiden. Op andere dagen zal incidenteel bouwverkeer het Nellesteinpad kruisen. Eventuele grote transporten worden door eigen personeel begeleid. Als het werk volgens planning verloopt, is het wisselbaandak in juli van dit jaar klaar.