Overzicht werkzaamheden A9 Gaasperdammerweg 2020

Vanaf dit voorjaar gaat de Gaasperdammertunnel open voor het verkeer. Dit doen we in fases, want op een aantal plaatsen waar nu nog verkeer rijdt, moeten we nog delen van de nieuwe weg afbouwen. Met dit bouwbericht informeren we u globaal over de vier fases van de openstelling en de afbouwwerkzaamheden die we dit jaar uitvoeren. Op de afbeelding in de bijlage, staan de verschillende werkzaamheden aangegeven. De komende periode geven we met bouwberichten in detail uitleg over de openstellingsfases, werkzaamheden die bij u in de buurt plaatsvinden, verkeersmaatregelen en de mogelijke hinder.

Openstelling in fases

De Gaasperdammertunnel en de op- en afritten bij de Gooiseweg gaan in vier fases open voor het verkeer. In hoofdlijnen zijn de vier fases:

  • Fase 1: de noordelijke tunnelbuizen, richting Holendrecht, gaan open voor het verkeer. De afrit naar de S112 Gooiseweg op de A9 uit de richting van Diemen, is in deze fase gesloten.
  • Fase 2: De noordelijke afrit naar de S112 Gooiseweg gaat open.
  • Fase 3: De tunnelbuis met de hoofdrijbaan richting Diemen gaat open. Verkeer van en naar de S112 Gooiseweg en af- en oprit Weesp rijdt nog over de huidige A9. De noord-zuidverbinding van de Gooiseweg is in deze periode zeven weken dicht.
  • Fase 4: Alle tunnelbuizen zijn open voor het verkeer.

Klik hier voor de afbeeldingen en een toelichting op de vier fases van de openstelling van de tunnel.

Afsluitingen A9 Gaasperdammerweg

Voor elke nieuwe fase moeten rijstroken worden aangepast en verlegd. Deze werkzaamheden voeren we uit in het weekend. Er zijn dan afsluitingen op de A9 tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen. Voor de eerste fase is de A9 Gaasperdammerweg in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Ook de Gooiseweg is afgesloten tussen Karspeldreef en Loosdrechtdreef. Voor de volgende drie fases is de weg afgesloten voor verkeer richting Diemen.

Voorbereidingen voor de openstelling

Voordat de eerste tunnelbuizen open gaan, maken we aan beide kanten de tunnel de in- en uitgangen gereed. We plaatsen onder andere portalen, geleiderail en de bebording en we brengen de laatste laag asfalt aan. Bij de S112 Gooiseweg maken we een tijdelijke oprit naar de A9 richting A2/A9 Utrecht/Schiphol. Op de kruising van de Langbroekdreef en Gooiseweg maken we dit voorjaar extra opstelstroken. Te zijner tijd informeren we aanwonenden hierover met een bouwbericht.

Afbouwen wegen en tunnel

Vanaf de eerste fase rijdt het verkeer richting A2/A9 Utrecht/Schiphol door de tunnel. Aan de noordkant van de huidige A9 rijdt dan geen verkeer meer. We hebben dan ruimte om op verschillende plaatsen de wegen en de tunnel af te bouwen. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • Afbouwen van de randen van het viaduct over het Lemelerbergpad
  • Bouw van het zuidelijk viaduct over het Haarlerbergpad
  • Afbouwen tunnelwand van de uitrit van de zuidelijke tunnelbuis aan de kant van de Gaasp
  • Afbouwen zuidelijke brug over de Gaasp en plaatsen geluidsscherm
  • Bouwen ovonde S112 Gooiseweg op het tunneldak.

Parkbruggen

Aan de noordzijde van de tunnel, aan de kant van de Bijlmermeer, maken we vijf bruggen voor fietsers en voetgangers. Ze vormen de verbinding naar het park dat op het tunneldak komt.

Onderhoudswerkzaamheden

Van donderdag 2 april 22.00 uur tot vrijdag 3 april 06.00 uur voeren we onderhoudswerkzaamheden uit op de noordelijke rijbaan van de A9. Van vrijdag 3 april 22.00 uur tot zaterdag 4 april 06.00 uur werken we op de zuidelijke rijbaan.

Hinder en meer informatie

De verschillende werkzaamheden kunnen zorgen voor hinder in de omgeving bijvoorbeeld door geluid van machines, funderingswerk en bouwverkeer, verlichting van de bouwplaats en afsluitingen en omleidingen.

Tijdens twee informatiebijeenkomsten informeren we u over de werkzaamheden van het komende jaar. Medewerkers van Rijkswaterstaat, IXAS en de gemeente Amsterdam zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

Dinsdagavond 31 maart van 19.00 tot 21.00 uur.
De plenaire presentatie start om 19.30 uur.

Woensdagmiddag 1 april van 15.00 tot 17.00 uur.
De plenaire presentatie start om 15.30 uur.
Locatie van de bijeenkomsten: Planetarium, Kromwijkdreef 11 in Amsterdam-Zuidoost. U hoeft zich niet aan te melden.

Lees het hele bouwbericht van aannemer Ixas hier.

 

(Update 14 mei 2020: De gefaseerde openstelling van de Gaasperdammertunnel wordt uitgesteld naar begin juli 2020. Door de beperkende maatregelen rondom het coronavirus kost onder andere de opleiding van wegverkeersleiders meer tijd dan gepland.)