Paalfunderingen aangebracht bij brug over de Gaasp

infrafotografie.nl

In juli informeerden wij u over de werkzaamheden die in september en oktober plaatsvinden bij de brug over de Gaasp. Inmiddels worden de paalfunderingen aangebracht. Lees in het bouwbericht van 29 september meer over de voortgang, fietspaden en mogelijke hinder aankomende periode.

Lees