Parallelbaan A9 en Huntumdreef vanaf 13 maart afgesloten

In de zomer van 2016 zijn we gestart met de bouw van de Gaasperdammertunnel. Door verschillende oorzaken loopt de ruwbouw inmiddels een paar weken achter op de planning. Om ervoor te zorgen dat de tunnel volgens plan in 2020 opengaat voor het verkeer, treffen we een aantal maatregelen. We sluiten onder andere de parallelbaan voor het wegverkeer en we sluiten gedurende ongeveer negen weken de Huntumdreef/Meerkerkdreef af voor het verkeer. Ook gaan we voor een aantal werkzaamheden in tweeploegendiensten werken.

Minder snel

De Gaasperdammertunnel wordt 3 km lang. De tunnel wordt opgebouwd uit betonnen delen die elk 50 m lang zijn. De bouw van de betonnen vloeren, wanden en daken van de tunnel loopt een paar weken achter op de planning. Dit komt onder andere door een langzame start van de bouwactiviteiten in de vakantieperiode, door meer vervuiling in de grond dan vooraf bekend en door tegenvallers bij het vlechten van de ijzeren wapeningsmatten voor de wanden en daken.

Maatregelen

Om ervoor te zorgen dat de tunnel volgens planning in 2020 open gaat, gaan we 3 maatregelen nemen om vertraging van de bouw van de tunnel te voorkomen:

 

1. Vanaf 13 maart sluiting parallelbaan
Op de hoofdrijbaan van de A9 Gaasperdammerweg richting knooppunt Holendrecht maken we begin maart een extra rijstrook. De parallelbaan gaat vervolgens vanaf maandag 13 maart dicht voor het verkeer. De parallelbaan blijft dicht tot de ruwbouw van de tunnel klaar is. Al het verkeer rijdt zolang over de oude A9. De parallelbaan is dan de hele dag beschikbaar voor werkverkeer. Hierdoor kunnen we de zuidelijke tunnelbuizen beter bereiken en hier sneller bouwen.

 

2. Huntumdreef/Meerkerkdreef ongeveer 9 weken afgesloten

Om de tunnel ter hoogte van de Huntumdreef te kunnen bouwen, sluiten we van 13 maart tot medio mei ter hoogte van de A9 deze weg af voor al het verkeer. Het autoverkeer wordt omgeleid via de Gooiseweg en de Muntbergweg. Het fiets- en voetgangerspad blijft langer dicht: tot medio juni. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via het Bijlmerpleinpad.

 

3. Tweeploegendiensten

Voor het plaatsen van bekisting en het vlechten van wapeningsmatten gaan we in 2 ploegendiensten werken. Dit betekent dat er elke avond op een aantal plekken een extra ploeg aan het werk is. De locatie van deze plekken ziet u op de onderstaande kaart. De werktijden op deze plekken zijn van 07.00 tot 01.00 uur. De werkzaamheden zorgen voor beperkte geluidhinder en bedrijvigheid. Ook is er in de donkere uren verlichting nodig.

Planning

Met deze maatregelen is de ruwbouw van de tunnel aan het eind van deze zomer klaar. De montage van de technische installaties duurt nog tot het eind van het jaar. Daarna volgt het testen van alle systemen en installaties. Als alles goed werkt kan de openstellingsvergunning worden aangevraagd en gaat de tunnel uiterlijk in 2020 open voor het verkeer. Daarna maken we het dak van de wisselbaan en richten we het park in.

Informatiebijeenkomsten

Meer weten over wat we doen aan de A9 Gaasperdammerweg? Kom dan 14 en 15 februari naar onze informatiebijeenkomsten in het Planetarium. Aanmelden is niet nodig, u kunt binnenlopen wanneer u wilt.

Lees meer