Schipholbrug vanaf 1 oktober acht maanden dicht voor hoge schepen

Werkzaamheden aan de Schipholbrug hebben gevolgen voor de scheepvaart. De brug is twee langere periodes gesloten voor schepen hoger dan 6,25 meter (tov Kanaalpeil). De eerste periode duurt van 1 oktober 2023 tot en met 31 mei 2024. De doorvaart voor lagere schepen – waaronder ook de meeste binnenvaartschepen – wordt hierdoor niet belemmerd. 

Onderdeel van de verbreding van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht is de verbreding van de Schipholbrug. De huidige brug wordt vervangen door een bredere brug. Naast de huidige brug wordt een tijdelijke brug gebouwd. Het verkeer op de A9 richting Amsterdam / Utrecht rijdt hier straks overheen. De tijdelijke brug kan niet worden geopend. De doorvaart voor schepen hoger dan 6,25 meter is hierdoor gestremd. Deze zogenaamde bedieningsvrije periode duurt van 1 oktober 2023 tot en met in ieder geval 31 mei 2024. De tweede bedieningsvrije periode staat op dit moment gepland van 1 november 2024 tot en met 31 maart 2025.

Vaarwegbeperking omvaarroute

Op de omvaarroute (de westelijke Staande Mastroute) geldt helaas een vaarwegbeperking voor schepen hoger dan 6,82 m (tov Kanaalpeil): de Buitenhuizerbrug wordt vooralsnog zeer beperkt bediend (noodbediening) door een technische storing. Een structurele oplossing is helaas niet op korte termijn voorhanden. Kijk voor actuele informatie op de website Vaarweginformatie: Buitenhuizerbrug en Schipholbrug. En op de website van Rijkswaterstaat.

Doorvaart voor schepen lager dan 6,25 meter

Voor schepen lager dan 6,25 meter, waaronder de meeste binnenvaartschepen, blijft de doorvaart tijdens de werkzaamheden aan de Schipholbrug wel mogelijk. Vanwege de breedtebeperking van de vaargeul tijdens de werkzaamheden (max 12 meter) geldt een om-en-om regeling, waarbij eerst de scheepvaart vanuit de ene richting en dan de scheepvaart vanuit de andere richting onder de brug door kan varen. Hierdoor is er sprake van mogelijke vertragingen ook voor schepen lager dan 6,25 meter. Kijk voor meer informatie, ook over andere bruggen en sluizen, op www.vaarweginformatie.nl.

Verbreding Schipholbrug: wat doen we precies?

De verbreding van de Schipholbrug is een bijzonder project binnen A9BAHO en met recht een technologisch hoogstandje. Als de brug straks klaar is, is het de breedste basculebrug van Nederland. Benieuwd wat we precies doen bij deze brug? Bekijk dan onderstaande animatie.

Naar werk: Schipholbrug