‘Door slim te plannen willen we de weggebruiker zo min mogelijk hinderen’

Sardar Omar rijdt dagelijks over de A6. Is het niet voor zijn werk dan is het wel op weg naar huis of naar familie of vrienden in Amsterdam. Als ‘werkvoorbereider’ werkt hij voor aannemerscombinatie Parkway6 aan de verbreding van de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost. Hij kent het gebied op zijn duimpje. Als inwoner van Almere woont Sardar er bijna 10 jaar met veel plezier.

Sardar studeerde Civiele Techniek en werkte daarna mee aan verschillende aanbestedingen van projecten. Toen het project verbreding A6 werd aanbesteed, was hij direct geïnteresseerd. Inmiddels werkt hij twee en een half jaar voor Parkway6, eerst in de aanbestedingsfase en nu als werkvoorbereider Grond en Wegen voor het ‘onderliggend wegennet’, de lokale- en provinciale wegen die aansluiten op de A6.

Stap voor stap

Het werk van Sardar begint bij het ontwerp op de tekentafel. ‘Op basis van het ontwerp bereken ik wat nodig is om het werk buiten te kunnen bouwen. Hoeveel zand, asfalt, beton, rioleringsmateriaal of stenen moet ik inkopen om stap voor stap de nieuwe wegen die aansluiten op de A6 te realiseren. Samen met collega’s zorg ik ervoor dat alles wordt voorbereid, zodat het materiaal met één belletje wordt geleverd op de dag dat de uitvoerder het buiten nodig heeft.’

Slim plannen

Belangrijk in zijn werk is slim plannen. Sardar legt uit: ‘Kunnen we hetzelfde materiaal op meerdere plekken in het project gebruiken. En kunnen we werkzaamheden combineren. Zoals tijdens de afsluiting van de A6 in september van dit jaar. Het Buitenhoutviaduct werd gesloopt. We combineerden dat met de ombouw van de rotonde bovenaan de afrit. Door slim te plannen willen we de weggebruikers zo min mogelijk hinderen.’

Duurzame oplossingen

In het werk zoekt Sardar naar duurzame oplossingen. ‘Voor het voorbelasten (zie foto) van grond gebruiken we gerecycled asfalt of puin dat vrijkomt bij de sloop van een viaduct. Daarnaast wordt veel materiaal aangevoerd over water. Eén schip scheelt al snel 100 vrachtwagens op de weg. Dat betekent minder CO2 uitstoot en minder belasting voor het verkeer.’

 

Voor de aanleg van de nieuwe weg wordt eerst zand aangebracht als voorbelasting. Een stuk grond voorbelasten betekent dat extra gewicht in de vorm van zand of bijvoorbeeld zandzakken wordt geplaatst zodat de grond inklinkt (compact wordt) en in de toekomst niet kan verzakken.

 

Ruimte voor innovatie

Het leuke aan zijn werk? Sardar enthousiast: ‘Met collega’s iets bedenken. Bij een tekening op papier moet ik nog gevoel krijgen bij het ontwerp. Pas als we buiten gaan bouwen, ontstaat het werk. Een spannend moment, want klopt het met hoe we het op papier bedacht hebben? Soms praten we lang over iets. Daardoor ontstaan vaak nieuwe ideeën of innovaties. We zijn bijvoorbeeld bezig met een pilot voor het asfalteren met behulp van 3D op de lokale en provinciale wegen. Daarvoor hebben we de omgeving in gescand om alles 3D te registreren. Aan de hand van die gegevens en een 3D model wordt de juiste dikte van het asfalt gedraaid. De asfaltmachine wordt aangestuurd door GPS, zonder machinist. Ik vind het heel inspirerend dat bij Parkway6 ruimte is voor innovaties. Dat geeft mij veel energie.’

 

De busbaan langs het Weerwater is geasfalteerd met behulp van 3D.