Vooruitblik 2018 en terugblik 2017 werk aan de A6

In januari van dit jaar heeft aannemerscombinatie Parkway6 de eerste schop in de grond gezet. Binnen een paar maanden werd langs het hele tracé van de A6 gewerkt. Lange zandbanen verschenen tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost, er reden allerlei machines op de speciaal aangelegde bouwwegen, er waren fietsomleidingen, heiwerkzaamheden en een weekendafsluiting van een deel van de A6. Weggebruikers en omwonenden zagen de omgeving veranderen. Kortom, tijd voor een terugblik op het werk in 2017 en een vooruitblik op 2018.

2017

Bomen verwijderd 

Voor Parkway6 in 2017 kon starten met de wegwerkzaamheden zijn in het najaar van 2016 bomen en struiken verwijderd om plaats te maken voor de verbreding. Het aantal bomen dat is verwijderd, wordt gecompenseerd. Deels door nieuwe aanplant langs de A6 en het grootste deel in de Eemvallei, een nieuw te ontwikkelen bosgebied tussen Almere en Zeewolde.

Verbeteringen doorstroming verkeer

Omdat de A6 deels was verouderd, bracht Parkway6 in april 3000 ton nieuw asfalt aan om herstel van de weg tijdens de werkzaamheden voor de wegverbreding te beperken. Ook is een tijdelijke derde rijstrook aangelegd voor een betere doorstroming vanaf Almere Havendreef naar Almere Stad. Om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te waarborgen, is de maximumsnelheid vanaf 1 mei verlaagd naar 100 km/h in beide richtingen tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost.

 

Aanleg (tijdelijke) derde rijstrook

Gewijzigde fietsroutes en informatiepanelen

Verschillende fietsroutes zijn het afgelopen half jaar gewijzigd doordat fietsverbindingen onder de A6 door wegens werkzaamheden (tijdelijk) niet beschikbaar zijn. Daarnaast zijn op diverse plekken langs de A6 (waaronder fiets- en wandelroutes) informatiepanelen geplaatst. Op de panelen wordt onder andere uitgelegd hoe de nieuwe snelweg eruit komt te zien. Op enkele borden kunt u via een QR-code 3D visualisaties bekijken.

Informatiepaneel bij De Watersnipbrug over de Hoge Vaart

Heiwerkzaamheden viaducten

In augustus 2017 is gestart met de werkzaamheden aan de viaducten over de A6. Voor de verbreding en verlenging van vijf viaducten en het vernieuwen van acht viaducten  worden sloop- en heiwerkzaamheden uitgevoerd en damwanden ingetrild.

Werkzaamheden viaduct over de Kromme Wetering

Weekendafsluiting

Voor de sloop van het westelijke deel van het Buitenhoutviaduct (Tussenring) was een deel van de A6 van 1 tot 3 september in beide richtingen dicht. Tijdens deze weekendafsluiting van de A6 heeft Parkway6 ook de rotonde op de Tussenring (bij de op- en afrit Almere Buiten West) vervangen door een kruispunt met stoplichten. Daarnaast is op een aantal plekken langs de snelweg verlichting vervangen door duurzame ledverlichting.

Sloop westelijk deel Buitenhoutviaduct

Inloopspreekuur bouwkeet

In het voor- en najaar van 2017 zijn de twee informatiebijeenkomsten voor belangstellenden weer druk bezocht. Heeft u vragen over de verbreding van de A6? U bent welkom op elke eerste donderdag van de maand van 16.00 uur tot 17.00 uur in de bouwkeet van Rijkswaterstaat (Oorweg 5, Almere).  Het eerstvolgende inloopspreekuur staat in verband met de kerstvakantie gepland op donderdag 1 februari 2018.

Links de (witte) bouwkeet aan de Oorweg 5 in Almere

Afrit Almere Haven verlegd

Om ruimte te maken voor de bouw van het nieuwe viaduct ’t Oor en de nieuwe rijstroken van de verbrede A6, is de afrit Almere Haven (afrit 4) vanuit de richting van Amsterdam naar voren verlegd. Vanaf 17 december is de afrit alleen nog bereikbaar via de parallelbaan. Dit betekent dat weggebruikers met bestemming afslag Almere Haven al ter hoogte van de Hollandse Brug rechts aan moeten houden.


2018

Aanleg nieuwe Steigerdreef

Om de Noorderdreef te verbinden met de op- en afrit van de A6 richting Lelystad is het noodzakelijk om in Almere Haven de verbindingsweg de Steigerdreef aan te leggen. Via het toekomstige viaduct kunnen weggebruikers in de toekomst de A6 op en af van en naar Lelystad. Bij bushalte De Steiger wordt een nieuw viaduct gebouwd (Gildemark), zodat de bestaande busbaan onder de nieuwe Steigerdreef doorgaat. De verwachting is dat de weg en het viaduct in het voorjaar van 2018 beschikbaar zijn voor het verkeer.

Aanleg verbindingsboog A27/A6 

Het knooppunt Almere wordt aangepast. Naast de verbreding wordt ook de verbindingsboog van Utrecht naar Lelystad naar de buitenkant verlegd. Verkeer vanaf de A27 uit Utrecht moet in de toekomstige situatie rechts uitvoegen om naar Lelystad te gaan. De verwachting is dat het verkeer daar in de eerste helft van 2018 overheen gaat rijden.

Links de zandbanen voor de aanleg van de nieuwe verbindingsboog

Sloop Buitenhoutviaduct (Tussenring)

In het voorjaar van 2018, als het nieuwe viaduct gereed is voor verkeer, wordt het tweede deel (oostelijk) van het Buitenhoutviaduct gesloopt (Tussenring). Daarvoor zal in een weekend een gedeelte van de A6 moeten worden afgesloten.

Nieuwe rijbanen A6

In de zomer van 2018 wordt het verkeer omgezet naar de nieuwe rijbanen. Parkway6 kan daardoor aan de slag met het aanpassen van de ‘oude’ rijbanen van de A6. Van Almere Stedenwijk tot aan Almere Stad is dat aan de noordkant, van Almere Stad tot aan het knooppunt Almere in de middenberm en van het knooppunt Almere tot aan Almere Buiten-Oost aan de noord- en zuidzijde (klik hier voor meer uitleg over de bouwfases).