Sloop pastorie Annakerk Amstelveen

Om ruimte te maken voor de verbreding en de verdiepte ligging van de A9 Badhoevedorp – Holendrecht moet de pastorie van de Annakerk gesloopt worden. We starten op 1 maart met de sloop. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind maart gereed.

Rijkswaterstaat heeft de Annakerk op 1 februari 2013 gekocht. Tot vorig jaar is de pastorie via een “anti-kraak contract” verhuurd en bewoond. De kerk is verhuurd aan de gemeente Amstelveen en biedt alweer enige tijd onderdak aan de Naeckte Brouwers. De kerk zelf kan blijven staan, maar de pastorie staat in de weg voor de realisatie van de verbreding en moet worden gesloopt.

Slooplijn verplaatst

Het slopen wordt zorgvuldig gedaan zodat we voorkomen dat er schade aan de Annakerk ontstaat. We gebruiken grijpers en een vergruizer (soort knipschaar voor beton) om de pastorie af te breken. Op verzoek van de huidige gebruiker is de slooplijn, de scheiding tussen Annakerk en pastorie en dus de plek vanaf waar gesloopt wordt, aangepast zodat de overgebleven ruimte beter aansluit op de kerk.

Vervolg werkzaamheden

Na de sloop van de pastorie gaan we aan de slag met het realiseren van de tijdelijke bruggen over de A9 om de noord zuid verbindingen in stand te houden. De ruimte is nodig om bij de werklocaties voor de tijdelijke brug over het Kazernepad te komen. Daarna is de ruimte nodig om de verdiepte ligging en de overkapping bij het Oude Dorp te realiseren.

Afwerking

Na de sloop van de pastorie wordt de zijkant van de kerk wind en waterdicht afgewerkt. Er worden stenen van de pastorie bewaard.. Die kunnen, als de werkzaamheden aan de A9 afgerond zijn, gebruikt worden om de zijgevel netjes af te werken, in dezelfde stijl als de kerk.