Software-update Gaasperdammertunnel: meer gemak voor wegverkeersleider

De Gaasperdammertunnel krijgt in het weekend van 2-5 juli een software-update. Nu de tunnel een tijd open is, merken de wegverkeersleiders dat de besturing op sommige punten geoptimaliseerd kan worden. Michel van Corven, testmanager bij bouwcombinatie IXAS weet daar meer van. ‘Het is topsport om het juiste signaal in begrijpelijke taal bij de wegverkeersleider te krijgen.’

Omdat de tunnel tijdens de update niet bedienbaar is, is het in verband met de veiligheid verplicht de tunnel te sluiten.

De tunnel is gebouwd op basis van de Landelijke Tunnel Standaard. Daarin staat aan welke eisen de tunnel moet voldoen. Michel: ‘Daarbinnen moet een aantal keuzes worden gemaakt. Sommige dingen kunnen handiger, waarmee we het gemak van de wegverkeersleider verbeteren.’

Binnen 1 seconde

Michel weet ook wat er zoal verandert. ‘In de tunnel zitten 100.000 signaalgevers van bijvoorbeeld sensoren. Binnen 1 seconde moeten de wegverkeersleiders in Velsen weten wat er aan de hand is. Met sommige signalen hoef je helemaal niets te doen. Bijvoorbeeld als een systeem zegt dat het nog beschikbaar is. Dat is niet interessant, je wil weten als het niét beschikbaar is. Met de update zorgen we ervoor dat de binnenkomende signalen relevanter zijn, zodat de wegverkeersleider meer overzicht heeft.’ Dat is een van de wijzigingen, maar er worden in het weekend meer wijzigingen doorgevoerd.

Testomgeving

De software-update is al uitvoerig getest in een testomgeving. Zowel de bedienplek van de tunnel als een aantal systemen uit de tunnel is nagebouwd, andere elementen worden nagebootst met software. ‘Daardoor weten we eigenlijk al dat de update werkt, maar we moeten dat ook in de praktijk vaststellen en testen’, weet Michel.

De update zelf is snel doorgevoerd. Dat kan je vergelijken met een update van je telefoon of laptop. Het meeste werk zit in het testen. Michel: Als de tunnel dicht is, doen Rijkswaterstaat en IXAS om beurten een 0-test om te kijken of alles in de huidige situatie werkt. In de tunnel trekken we ook alles open en drukken op knoppen om te kijken of alles klopt. Vervolgens doen we de update, waarna we nog eens uitvoerig testen of alles nog zo werkt als de bedoeling is.’ Die laatste test is de 1-test. Dan doen we dezelfde test die we aan het begin van het weekend deden exact opnieuw. De systemen mogen dan (uitgezonderd de wijzigingen) geen ander gedrag vertonen.’

Testen luidsprekers

Om er zeker van te zijn dat de nieuwe software goed werkt, testen we de verschillende systemen na de update. Ook de omroepinstallatie wordt getest. Omdat de omroeptesten voor hinderlijk geluid in de omgeving zorgen, voeren we ze overdag uit: op zondag 4 juli tussen 09.00 en 12:00 uur.

Nog 2 weekenden

Na dit weekend zijn er dit jaar nog 2 weekenden nodig voor een update. Er zijn namelijk zoveel wijzigingen dat het niet mogelijk is dat in 1 weekend door te voeren. Michel: ‘Daarvoor is de tijd van een weekend niet genoeg en er zijn ook niet genoeg mensen om zoveel werk te doen. Een alternatief is om de tunnel een hele week af te sluiten, maar dat heeft meer impact voor de weggebruiker. Daarom doen we het in 3 weekenden.’

Onderhoud

De tunnel moet ook onderhouden worden. Nu we de tunnel toch moeten sluiten, combineren we het met onderhoud. Michel: ‘Honderden camera’s poetsen we, afvoerkolken legen we, de brandwerende laag wordt een beetje vettig, dus die maken we ook schoon. En we vervangen een stukje asfalt buiten de tunnel.’