Uitkijken naar definitieve verkeerssituatie A6 Hollandse Brug

De verkeerssituatie op de Hollandse Brug is vanaf eind januari gewijzigd. Op de brug zijn de rijstroken richting Amsterdam/Hilversum gesplitst om de bestaande brug opnieuw in te richten voor de definitieve situatie. Dit heeft gevolgen voor de weggebruiker. De werkzaamheden, die in opdracht van Rijkswaterstaat door bouwcombinatie SAAone worden uitgevoerd, maken onderdeel uit van de verbreding van de A1/A6 tussen knooppunt Diemen en Almere Havendreef.

Op de A6 bij de Hollandse Brug wordt hard gewerkt. De bouw van de tweede Hollandse Brug is gereed en de weg wordt opnieuw ingericht. Dat wordt in fases uitgevoerd. Helaas gaat dat gepaard met de nodige verkeershinder. De A6 richting Amsterdam/Hilversum is tijdelijk opgesplitst (minder effectief) en mensen moesten wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. Verder is het significant drukker op de snelweg dan een jaar geleden. Dat zijn belangrijke redenen die de verkeerssituatie helaas negatief beïnvloeden.

Hoe ziet de verkeerssituatie er komende tijd uit?

Om ruimte te maken voor de werkzaamheden op de A6 bij de Hollandse Brug is eind januari de A6 richting Amsterdam/Hilversum voor de Hollandse Brug gesplitst in 1 rijstrook links en 2 rijstroken rechts. Vanaf medio juli 2016 verandert naar verwachting de situatie naar twee rijstroken links en een rijstrook rechts. Medio november 2016 is vermoedelijk de A6 ter hoogte van de Hollandse Brug klaar. Het verkeer kan dan gebruik maken van 4 rijstroken richting Amsterdam/Hilversum.

 

Rijkswaterstaat monitort de verkeerssituatie en kijkt naar mogelijk aanvullende maatregelen. Zo zijn bij de omzetting van de A6 richting Lelystad tekstwagens ingezet en wordt de bebording aangepast.