Terugkijken: webinar A9 Gaasperdammerweg

281 mensen keken woensdag 3 februari naar het webinar over de Gaasperdammertunnel. Medewerkers van Rijkswaterstaat, aannemerscombinatie IXAS en de gemeente Amsterdam vertelden over de aankomende werkzaamheden aan de parkbruggen en de kruising Langbroekdreef/Loosdrechtdreef/Kromwijjkdreef. Ook was er aandacht voor de invulling van het park op het tunneldak. Maar bovenal werden vragen beantwoord die kijkers vooraf of tijdens het webinar stelden.

Gemist?

Heb je het webinar gemist? Of wil je het nog een keer bekijken?

Heb je een vraag gesteld tijdens het webinar en is die niet beantwoord? Dan beantwoorde we de vraag later per e-mail. Heb je nog een vraag? Dan kan je die stellen via Twitter, Facebook, e-mail (08008002@rws.nl) of telefonisch (0800-8002).

Vragen over de inrichting van het tunneldak kan je het beste stellen aan de gemeenten Amsterdam. Mailen kan naar tunnelpark@amsterdam.nl, of kijk op www.amsterdam.nl/tunnelpark.

Cijfers

  • 311 personen meldden zich aan voor het webinar
  • 281 mensen keken ‘live’ naar het webinar
  • Inmiddels hebben 292 mensen het webinar gezien
  • De gemiddelde kijktijd was 55 minuten. Het webinar duurde 65 minuten.

Van de mensen die het evaluatieformulier invulden:

  • gaf 65% een 8 of hoger voor het webinar
  • gaf 94% een 7 of hoger voor het webinar
  • zei 89% nieuwe kennis opgedaan te hebben
  • vindt 86% het webinar een goed middel voor informatie-overdracht