Voortgang voorbereidende werkzaamheden verbreding A6

2 januari 2017 zijn de voorbereidingen voor de verbreding van de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost gestart. In dit bericht geven we een update van de voortgang.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving konden we niet direct aan twee kanten beginnen met het graven van de watergang. De werkzaamheden vanaf de Vaalsgracht starten binnenkort. Dit heeft ermee te maken dat nog niet alle gronden waren vrijgegeven aan aannemerscombinatie Parkway6. Inmiddels is dit wel gebeurd. Het graven van de watergang achter de Heerlenstraat start nu snel.

Grond wordt opgeslagen

De grond die we weghalen, slaan we tijdelijk op het terrein achter de Deurnestraat en Heerlenstraat op, voorbij de hoogspanningskabels. De opgeslagen grond zal ongeveer 3 m hoog worden en blijft daar een jaar liggen. Over ongeveer een jaar dempen we de watergang naast het Burgerspad met deze grond. Onderhoud en beheer van dit gronddepot ligt bij Parkway6.

De nog aanwezige bomen achter de Heerlenstraat blijven behouden.

Werktijden

De werkzaamheden worden op werkdagen uitgevoerd tot eind februari 2017. De machines worden om 06.45 uur opgestart om warm te draaien. Vanaf 07.00 uur gaan ze beginnen met de werkzaamheden tot circa 17.00 uur.

Verkeersmaatregelen

Vanwege de werkzaamheden zijn delen van het Spanningsveldpad deze periode afgesloten. Omleidingsroutes staan ter plaatse aangegeven. Het Burgerspad blijft open. Bouwhekken zorgen ervoor dat de werkzaamheden zijn afgeschermd.

Lees meer