Verbreding A6 bij Almere een jaar eerder klaar

Het werk aan de verbreding van de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost wordt een jaar eerder opgeleverd. Eind dit jaar al kunnen weggebruikers over de nieuwe A6 richting Lelystad rijden. Medio volgend jaar ook richting Amsterdam.

Hierdoor zal de filezwaarte op dit stuk snelweg ook eerder afnemen dan verwacht. De versnelling wordt mogelijk gemaakt door een combinatie van eerder beginnen met voorbereidende werkzaamheden, een efficiëntere werkwijze en een goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat, aannemerscombinatie Parkway6, gemeente Almere en provincie Flevoland.

 

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): Het is een enorme opsteker voor Almere en de regio dat we de extra rijstroken op de A6 een jaar eerder kunnen gebruiken dan gepland. Dat is belangrijk voor de mensen die hier elke dag langs rijden. En het is goed voor de economie van deze regio. Complimenten voor iedereen die bij dit project betrokken is.”

Eerder doorrijden van en naar de Randstad

Er is meer verkeer, waardoor er ‘s avonds regelmatig file staat richting Lelystad. Door het traject versneld aan te pakken kunnen weggebruikers eerder dan gepland (2020) doorrijden van en naar de Randstad. Het verbeteren van de doorstroming door wegverbreding is al goed zichtbaar op het traject A1/A6. Sinds de openstelling in oktober 2017 is de filezwaarte daar met meer dan 80 procent afgenomen.

Nieuwe A6

De versnelling omvat een stapsgewijze ingebruikname van de nieuwe hoofd- en parallelstructuur. Automobilisten op de A6 richting Lelystad profiteren eind 2018 al van de verbeterde doorstroming door de versnelde aanpak nabij knooppunt Almere. Door maatregelen daar neemt de filedruk in de avondspits richting Lelystad sterk af. In de zomer van 2019 is het gehele tracé, in beide richtingen, in gebruik voor het verkeer. Voor het zover is moet er nog veel werk worden verricht en dat brengt onvermijdelijk ook hinder met zich mee, zowel voor de weggebruiker als voor de omgeving.