Waterlandseweg tussen Meentweg en A6 weer open

Afgelopen week heeft Parkway6 gewerkt aan de Waterlandseweg en de op- en afritten Almere Stad vanuit Amsterdam en naar Lelystad. De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen en dat geldt ook voor de doorstroming van het verkeer. Een korte terugblik.

24 uur per dag aan de slag

Gerard de Boer, hoofduitvoerder grond en wegen bij aannemer Parkway6: ‘De werkzaamheden zijn allemaal volgens planning verlopen. Met 60 medewerkers zijn we 24 uur per dag aan de slag geweest om de werkzaamheden binnen 10 dagen af te ronden. Zo was er een ploeg voor de kabels en leidingen die gelegd moeten worden, voor LED-verlichting die aangebracht moest worden en voor het werk aan de weg zoals freezen en asfalteren’.

Bijsturen

‘In het weekend van 6 tot en met 8 april zijn we gestart met het verwijderen van het bestaande wegdek van afrit 5 (Almere Stad) en het wegdek van de Waterlandseweg. We hebben wat moeten bijsturen omdat we wapening (stalen vlechtwerk) in het oude asfalt tegenkwamen. Op maandag hebben we daarom extra moeten freezen van asfalt. Dit heeft geen gevolgen gehad voor de planning maar wel wat improviseerwerk om deze vracht asfalt apart te houden. De wapening moet straks gescheiden worden van het asfalt in verband met het recyclingsproces. Maar dat is voor latere zorg’, aldus Gerard.

Verkeer

Ook de doorstroming van het verkeer is naar verwachting verlopen. Corrad Goesten, verkeersmanager bij Parkway6: ‘We houden altijd rekening met verschillende scenario’s voor het verkeer. Zo berekenen we de fileverwachting voor de ochtend- en avondspits door de afsluiting van de Waterlandseweg’.

Extra tekstkar en inzet verkeersregelaars

‘Op maandagmiddag hebben we extra maatregelen ingezet om de doorstroming van het verkeer bij te sturen. Zo namen veel automobilisten vanuit Lelystad op maandagochtend de afslag Almere Buiten-West (Tussenring) om Almere Stad te bereiken. Door het plaatsen van een extra tekstkar met de boodschap dat de afrit naar Almere Stad open is, was de drukte op dinsdagochtend al een stuk minder. Ook was het druk aan de andere kant van het viaduct, bij de afrit Almere Buiten-West vanuit Amsterdam. Ondanks ons advies om vanuit Amsterdam met bestemming Almere Stad afrit Stedenwijk (3) te nemen, reden veel automobilisten door om vervolgens te keren bij afrit Almere Buiten-West (Tussenring). Dit legde veel druk op de verkeerslichten bovenaan de afslag waardoor er vanuit Almere Buiten-West een lange rij auto’s stond te wachten. We hebben extra verkeersregelaars ingezet die de verkeerslichten handmatig konden bijsturen en via sociale media een oproep gedaan om de omleidingsborden te volgen’.

Minder verkeershinder

‘Uiteindelijk is er minder verkeershinder ontstaan dan volgens onze scenario’s berekend. Samen met onze stakeholders hebben we dan ook actief ingezet op de communicatie over de afsluiting en de omleidingen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen; automobilisten hebben onze adviezen ter harte genomen’, aldus Corrad.

 

De provincie Flevoland is tot 6 mei nog aan het werk op de Waterlandseweg. Meer informatie op de site van de provincie.

 

Klik hier voor een fotoreportage van de werkzaamheden aan de Waterlandseweg.