Vleermuizen: zeldzame gasten in de Annakerk

In en rond de Annakerk in Amstelveen zijn maatregelen genomen om delen van de kerk geschikt te maken voor vleermuizen. En dat werkt. Dankzij de monitoring die plaatsvindt, zijn er onverwachte, maar zeer welkome gasten gesignaleerd. We spraken erover met Erik van Langen, ecoloog bij Rijkswaterstaat, en Roland Jan Buijs, ecoloog voor aannemer VeenIX.

‘In verband met de verbreding van de A9, zijn diverse woningen in het Oude Dorp in Amstelveen gesloopt’, vertelt Erik. ‘Deze woningen werden ook bewoond door vleermuizen, een beschermde diersoort. Rijkswaterstaat is verplicht om maatregelen te nemen om schade aan de natuur te beperken, en als dat niet lukt, eventueel nieuwe natuur te maken.’

Nieuwe woonruimte

Samen met de aannemer en de gemeente Amstelveen is gezocht naar nieuwe woonruimte voor de vleermuizen. Erik: ‘Die vonden we. We mochten veel verblijfkasten ophangen aan woningen in de directe omgeving en daarnaast hebben we de Annakerk geschikt gemaakt. De galmgaten in de kerktoren waren afgesloten met netten om vogels tegen te houden, maar we hebben openingen gemaakt waardoor vleermuizen (weer) naar binnen kunnen. De toren en de zolder van de kerk zijn nu bewoond door vleermuizen.’

Laatvliegers en Baardvleermuizen

Roland Jan vult enthousiast aan: ‘Kerkzolders zijn grote, veelal donkere en rustige ruimtes waar de temperatuur redelijk constant is. Daar houdt de laatvlieger van. Dat is één van de grootste vleermuissoorten die we hebben in Nederland. Maar tot onze verrassing ontdekten we dat er op de zolder van de Annakerk ook baardvleermuizen zitten. Dat weten we dankzij de “batlogger”, een apparaat dat ultrasoon geluid opvangt en als geluidsbestand opslaat. Iedere vleermuissoort heeft zijn eigen frequentie, net als radiozenders eigenlijk. Nu we weten dat ze er zijn, gaan we als het wat warmer wordt ’s avonds tellen hoeveel vleermuizen er uitvliegen. Daar gebruiken we onder andere een warmtebeeldcamera bij.’ De uitkomsten van die activiteit zullen we hier ook delen.


Verblijfplaats vleermuizen

Vleermuizen hebben een verblijfplaats. Anders dan bijvoorbeeld vogels maken zij geen gebruik van nestmateriaal, maar gebruiken zij ruimtes zoals ze zijn, dus zonder toevoeging van takjes, mosjes, klei of andere materialen. Om een ruimte beter geschikt te maken voor vleermuizen (zoals ook bij de Annakerk gedaan is) kunnen wel vleermuiskasten, balken, of speciale stenen worden toegevoegd om vleermuizen meer keuze in verblijfplaatsen te geven.