Voorbereidende werkzaamheden A9BAHO: sloop panden Oude Dorp Amstelveen

Om ruimte te maken voor de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 Badhoevedorp-Holendrecht, moeten we panden in onder andere het Oude Dorp in Amstelveen slopen. De panden staan op de plek waar straks de extra rijstroken komen en de overkapping Oude Dorp wordt gerealiseerd.

De panden die gesloopt worden staan aan de Middeldorpsstraat, Smedemanplein, Smedemanstraat, Dorpsstraat en de Burgemeester A. Colijnweg 2. Ook de pastorie van de Annakerk aan de overzijde van de A9BAHO, wordt gesloopt.

Planning sloop

De panden aan de noordzijde van de Middeldorpsstraat, Smedemanplein en Smedemanstraat zijn begin april al van binnen gestript en onbewoonbaar gemaakt. De sloop volgt in augustus in verband met de aanwezigheid van vleermuizen. Dorpsstraat 2, het oude Rabobankgebouw, wordt begin juni van binnen gestript en vervolgens gesloopt.

Op 10 juni worden ook hekken geplaatst om de andere te slopen panden. Medio juni wordt het pand aan de Burgemeester A. Colijnweg 2 van binnen leeggehaald en daarna gesloopt. De pastorie volgt medio augustus.

Vleermuizen

In de panden aan de noordzijde van de Middeldorpsstraat, Smedemanplein en Smedemanstraat zijn dwergvleermuizen gevestigd. Vanaf augustus, als de kraamtijd van de dwergvleermuizen voorbij is, mogen deze panden gesloopt worden. Om de populatie vleermuizen in Amstelveen te behouden, hebben we verschillende maatregelen genomen zoals het ophangen van vleermuiskasten aan de gevels van de Annakerk en enkele woningen in de omgeving. Ook hebben we twee ECOlums (houten palen waar vleermuizen zich in kunnen vestigen) geplaatst nabij het stadskantoor van de gemeente Amstelveen.