Waarom de Gaasperdammertunnel niet in één keer open kan

De Gaasperdammertunnel gaat deze zomer in 4 fasen open voor verkeer. De tunnel gaat dus niet in een keer helemaal open. Dat is technisch namelijk niet mogelijk. Verkeersmanager Robert Steur van aannemerscombinatie IXAS weet hoe dat komt. ‘We moeten simpelweg nog een aantal zaken bouwen’.

Bouwen denk je misschien? Daar was de afgelopen jaren toch voldoende tijd voor? Dat klopt. Tijd was er zeker, maar geen ruimte. Het verkeer reed namelijk over de huidige A9 heel dicht langs de tunnel. ‘Door een deel van het verkeer al door de tunnel te laten rijden, komt er ruimte vrij op de huidige A9, zodat wij de laatste werkzaamheden kunnen afronden’, vertelt Steur. Het verkeer richting knooppunt Holendrecht rijdt straks als eerste door de tunnel, waardoor de rijstrook van de huidige A9 die het dichtst bij de tunnel ligt, vrijkomt.

Verkeersmanager Robert Steur

Niet zomaar wat lijnen doortrekken

Een tunnel bouwen naast een bestaande weg, waar allemaal andere wegen op aansluiten is echt anders dan een tunnel bouwen in het open veld. Het is niet zomaar een nieuw vlak asfalt aanleggen, wat lijnen op de weg doortrekken en de nieuwe weg aansluiten op knooppunten. ‘Nee, zo simpel is het beslist niet’, benadrukt Steur. ‘Je moet bijvoorbeeld rekening houden met hoogteverschillen en met viaducten die over de weg lopen, of nieuwe viaducten die aan moeten sluiten op de nieuwe weg.’

Viaducten

Zo moet er aan de westkant van de tunnel, de kant van de IKEA, nog een viaduct komen dat de S111 Muntbergweg verbindt met de tunnel. ‘Anders kan je straks vanaf de S111 helemaal niet de tunnel in richting de A1. En aan de andere kant moeten we de zuidelijke brug over de Gaasp afbouwen. Deze is nu in ruwbouw gereed en moet worden afgewerkt. Daar is nu nog geen plek voor.’

Op- en afritten

Dan zijn er ook nog op- en afritten in het midden van de tunnel. Ter hoogte van de S112 Gooiseweg bouwen we een verkeersplein op het tunneldak vanwaar je de tunnel straks in en uit kan rijden. Steur: ‘Nu ligt er nog een hulpbrug over de tunnel. Die moeten we afbreken zodat we de ovonde met de op- en afritten kunnen bouwen. Ook daar hebben we ruimte voor nodig.’

Niet helemaal dicht

Eerst alles afbouwen en dan de tunnel in een keer helemaal openstellen was niet mogelijk. ‘Als we dat zouden doen, zouden we de huidige A9 een hele periode af moeten sluiten en omleiden via de A10. Dan zou het verkeer ten oosten van Amsterdam doordeweeks in de spits helemaal vastlopen. Dat willen we natuurlijk niet, sterker nog: het mag ook niet volgens de afspraken die we met Rijkswaterstaat hebben gemaakt’, legt Steur uit. Vandaar dus een gefaseerde openstelling.

De gefaseerde openstelling van de Gaasperdammertunnel in een overzichtelijke animatie.