Wat en waarom A9 Badhoevedorp – Holendrecht

Bij Amstelveen leggen we de A9 over een lengte van 1,6 kilometer verdiept aan, met drie overkappingen: één ter hoogte van het Oude Dorp, één ter hoogte van het Stadshart en één ter hoogte van het Bovenlandpad. Op verschillende plaatsen langs de weg bouwen we in totaal veertien kilometer aan geluidsschermen. Het werk start medio 2020 en is eind 2026 gereed.

Waarom wordt de A9 aangepakt?

De A9 tussen Ouderkerk en Aalsmeer werd in 1969 geopend. In 1976 reden er dagelijks 56.500 auto’s over de weg. In 1986 waren dat er 80.000 per dag, in 2014 130.000. De verwachting is dat er na 2030 dagelijks 175.000 voertuigen over de A9 rijden. Het is de taak van Rijkswaterstaat om te zorgen dat al die auto’s vlot kunnen doorrijden.

Waar werken we aan?

De Schipholbrug is straks aan beide zijden verbreed en krijgt een nieuwe brugklep. Tijdens de bouw kan de brug twee winters niet worden bediend.

Om ruimte te maken voor de verbreding van de A9, is het tankstation aan de zuidzijde van de A9 ter hoogte van het Amsterdamse Bos eind 2019 verwijderd. Het tankstation aan de noordzijde verplaatsen we een paar honderd meter naar het westen (richting Badhoevedorp).

Omdat we verharding aanleggen en sommige sloten dicht moeten maken, moeten we op andere locaties langs de A9 water aanleggen ter compensatie.

Bij Amstelveen wordt de A9 verdiept aangelegd met drie overkappingen.

De A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht wordt energieneutraal door de aanleg van zonnepanelenvelden zonnepanelen bij de A9.

Bij Ouderkerk aan de Amstel wordt de A9 vanaf de Amstel richting knooppunt Holendrecht aan de zuidzijde uitgebreid.

In de Holendrechterpolder vergroten we een aangelegd weidevogelgebied met 6 hectare.

Wat is de planning?

Maatregelen om hinder te beperken

De werkzaamheden aan de A9BAHO zullen de komende jaren (geluids)hinder met zich mee brengen voor de omgeving en het verkeer. Aannemer VEENIX heeft verschillende maatregelen opgenomen om deze (geluids)hinder zoveel mogelijk te beperken:

  • Bij het aanbrengen van de fundering van de verdiepte ligging en een aantal viaducten worden de palen geboord. Deze methode geeft veel minder overlast dan het heien van palen.
  • De damwanden van de verdiepte ligging worden gedrukt en de grond wordt voorgeboord. Dit zorgt eveneens voor veel minder overlast voor de omgeving.
  • In de buurt van het Keizer Karel College en de Piet Hein school worden werkzaamheden die veel geluidsoverlast met zich meebrengen zoveel mogelijk buiten schooltijden uitgevoerd.
  • Bouwverkeer wordt voorzien van white noise (ruis alleen te horen achter de wagens) bij het achteruitrijden in plaats van de hinderlijke piepjes.
  • Kiepwagens hebben rubberen aanslagdoppen om het geluid van de klep te dempen.

Meer informatie

Kom naar ons belevingscentrum Inzicht in Amstelveen om:

  • Te zien hoe de A9 Badhoevedorp-Holendrecht er straks uit komt te zien.
  • Te ervaren wat het effect van de verbreding A9 heeft op de hoeveel decibel in uw omgeving.
  • Alvast te rijden over de nieuwe A9 Badhoevedorp-Holendrecht in de rijsimulator.
  • Natuurlijk voor al uw vragen. Op donderdagen tussen 12.00 uur en 17.00 uur zijn er experts van Rijkswaterstaat en de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Adres: Belevingscentrum Inzicht: Stadsplein 103, 1181 ZM Amstelveen

Bekijk ook