Werkzaamheden A9 Badhoevedorp-Holendrecht: start verleggen aansluiting 5 Stadshart-Amstelveen

Vanaf maandag 23 november start aannemer VeenIX met de werkzaamheden voor het verleggen van aansluiting 5 (Stadshart-Amstelveen). Het gaat om de afritten voor verkeer  vanuit het oosten en het westen (knooppunten Holendrecht en Badhoevedorp) en de oprit voor verkeer richting het oosten (knooppunt Holendrecht). 

> Bekijk hier het werkschema voor het inbrengen van de damwanden

Door het verleggen van op- en afritten 5 heeft VeenIX ruimte om de verdiepte ligging te bouwen en is het tegelijkertijd mogelijk om het Stadshart bereikbaar houden voor verkeer tijdens de bouwperiode. Voor het verleggen van de op- en afritten, moet VeenIX eerst bouw in- en uitritten aanleggen, zand storten om de grond te verstevigen, sloten dempen en damwanden aanbrengen om de op- en afritten, en straks de tijdelijke bypass, op zijn plek te houden.

Geluidhinder

Het verkeer ondervindt geen hinder van deze werkzaamheden. Er wordt wel forse geluidhinder verwacht voor de directe omgeving bij het plaatsen van de damwanden. De exacte data voor het aanbrengen van damwanden zijn nog niet bekend, houdt deze website in de gaten voor de planning. Om geluidhinder van de andere werkzaamheden zoveel als mogelijk te beperken heeft VeenIX maatregelen genomen; zo heeft bouwverkeer geen hinderlijke achteruitrij piepjes, hebben kiepwagens rubberen aanslagdoppen om de geluidhinder van het zand storten te beperken en wordt het zand indien nodig nat gehouden om verstuiving te voorkomen. Het aanbrengen van damwanden dichtbij het Keizer Karel College gebeurt buiten schooltijden. Direct omwonenden zijn geïnformeerd over de werkzaamheden.

Ingebruikname verlegde op- en afritten 5 Stadshart-Amstelveen

Vanaf medio februari 2021 gaat VeenIX de tijdelijke op- en afritten 5 (Stadshart-Amstelveen) verder inrichten en wordt begonnen met het aanpassen van de Keizer Karelweg onder de A9. De nieuwe tijdelijke op –en afritten worden in gebruik genomen zodra de Keizer Karelweg aangepast is. Naar verwachting zal dit in het voorjaar van 2021 zijn. Tot die tijd kan het verkeer gebruik blijven maken van de huidige op- en afritten 5.

Aanpassen Keizer Karelweg

Om ruimte te maken voor de bouw van de verdiepte ligging en gebruik te kunnen blijven maken van de op- en afritten bij Stadshart-Amstelveen, gaat VeenIX de kruispunten van de Keizer Karelweg met de op- en afritten van de A9 en de Burgemeester Rijnderslaan herinrichten. Door het aanleggen van een Diverging Diamond Interchange (DDI), is het mogelijk om op een kleinere ruimte, dezelfde hoeveelheid verkeer te laten rijden. Een DDI is een verkeersplein waarbij rijbanen korte tijd wisselen van rijrichting. Vlak voordat de rijbanen elkaar kruisen, kan verkeer rechtsaf de snelweg op en andersom. Hierdoor zijn minder verkeerslichten nodig en dat bevordert de doorstroming van het verkeer. Een DDI is maatwerk, voor realisatie wordt het ontwerp dan ook getest onder weggebruikers van Amstelveen. Op het online bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat staat een voorbeeld van een DDI.

> Lees ook de verstuurde bewonersbrief.