Actuele hinderkaart bouwperiode A9 Badhoevedorp-Holendrecht

De komende jaren ondervinden bewoners en weggebruikers hinder van de werkzaamheden van de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 Badhoevedorp-Holendrecht. Dit kan verkeershinder zijn door omleidingen, geluidhinder of trillinghinder. Aannemer VeenIX neemt maatregelen om de hinder zoveel als mogelijk te beperken maar bouwen zonderhinder is helaas niet mogelijk. Wel kunnen we bewoners, weggebruikers en andere belangstellenden zo goed mogelijk op de hoogte houden van de hinder. Dit doen we onder andere met de actuele hinderkaart.

De hinder die de werkzaamheden met zich meebrengen, zowel geluid- als verkeershinder, wordt weergegeven op onze actuele hinderkaart. Zo kunnen bewoners in de omgeving van de A9BAHO of weggebruikers die gebruik maken van de lokale wegen en de snelweg, vooraf kijken welke omleidingen er zijn of welke geluidhinder hen te wachten staat.

De actuele hinderkaart is een aanvulling op de bewonersbrieven en andere communicatie die wij inzetten om bewoners, weggebruikers en andere belangstellenden zo goed mogelijk te informeren en is standaard te vinden op de landingspagina van A9 Badhoevedorp-Holendrecht.

> Bekijk hier de actuele hinderkaart.