Waar werken we aan: verdiepte ligging A9 bij Amstelveen

Ter hoogte van Amstelveen bouwen we een verdiepte ligging. Er worden drie overkappingen overheen gebouwd.

Tijdelijke bruggen

Om de verdiepte ligging te kunnen bouwen, leggen we aan de zuidkant van de A9 tijdelijk extra rijstroken aan (bypass). Zo kunnen we de weg verdiept aanleggen en verbreden terwijl het verkeer tijdens de bouw door kan rijden. De huidige viaducten Amsterdamseweg en het Kazernepad moeten verwijderd worden om de extra rijstroken te kunnen aanleggen. Voordat aannemer VeenIX dat doet, bouwen ze twee tijdelijke bruggen. De bouw hiervan staat gepland vanaf het voorjaar van 2021 en zal in de zomer gereed zijn.

Ook wordt er een tijdelijke voetgangersbrug gebouwd die de onderdoorgang van het Bovenlandpad vervangt. Deze wordt gebouwd en in gebruik genomen als de onderdoorgang bij de Mayor opengaat, naar verwachting voorjaar 2022.

Ter hoogte van de Keizer Karelweg, wordt een tijdelijke fietsbrug gebouwd aan de oostkant.

De bouw van de tijdelijke brug (en aan het einde van de zomer ook de sloop van de huidige brug) bij de Amsterdamseweg is komende tijd live te volgen.

Hoe bouwen we de verdiepte ligging? 

Stap 1 

2020-2021

De op- en afritten 5 Amstelveen/Stadshart moeten verlegd worden zodat er ruimte ontstaat voor de verdiepte bak. Hierdoor verandert de verkeerssituatie.

 

De snelweg blijft tijdens de verbouwing open voor verkeer. Hoe wordt deze verdiepte ligging gebouwd? 

Ter hoogte van het Oude Dorp

Stappen bouwen verdiepte ligging Oude Dorp, hieronder omschreven

2020-2022

Het verkeer rijdt op de huidige A9. Aan de zuidkant wordt een stuk ontgraven om straks de bypass aan te kunnen leggen. De bypass komt hier op dezelfde hoogte te liggen als de huidige A9.

Langs het Oude Dorp komt een tijdelijk geluidscherm in de vorm van zeecontainers te staan.

2022-2024

Het verkeer rijdt over de bypass en een klein deel over het zuidelijke deel van de huidige A9, op 2 x 3 rijstroken. Aan de noordkant kan VeenIX starten met de bouw van de noordelijke verdiepte bak.

2024-2026

De noordelijke verdiepte bak is klaar en het verkeer kan er op 2 x 3 versmalde rijstroken doorheen. Oprit 5 richting Schiphol/Haarlem zit ook al in de bak. VeenIX start met de bouw van de zuidelijke verdiepte bak.

2025-2026

Het verkeer rijdt door de verdiepte ligging op 2 x 4 rijstroken en op- en afrit 5. De overkapping wordt gerealiseerd en de verdiepte ligging verder afgebouwd.

2026-2027

Gemeente Amstelveen legt op de overkapping een park aan.

Ter hoogte van Keizer Karelweg

Stappen bouwen verdiepte ligging Keizer Karelweg, hieronder omschreven

Tot medio 2021

Het verkeer rijdt op de huidige (oude) situatie. VeenIX is bezig met de voorbereidingen voor de DDI (tijdelijk kruispunt Keizer Karelweg) en de bypass).

2021-2024

Medio 2021: VeenIX legt de DDI aan de oostzijde van de Keizer Karelweg aan. Ook de tijdelijke op- en afrit 5 (Amstelveen-Stadshart) aan de zuidkant van de A9 worden klaar gemaakt voor gebruik.

2021-2022: VeenIX legt aan de zuidzijde van de A9 een tijdelijk viaduct aan over de Keizer Karelweg heen, als onderdeel van de bypass. Op- en afrit 5 Amstelveen-Stadshart aan de noordkant van de A9 worden tijdelijk verplaatst. Oprit 5 Amstelveen-Stadshart richting Schiphol/Haarlem, gaat met een tijdelijke brug over de bouwplaats heen.

2022: Nu het verkeer op de bypass rijdt, is er ruimte om zowel de noordelijke bak, als een deel van de zuidelijke bak te bouwen aan de westkant van de Keizer Karelweg. Ook wordt gestart met de bouw van de overkapping.

2022-2024

De DDI wordt ‘omgeklapt’ naar de westkant van de Keizer Karelweg (op een deel van de gebouwde overkapping). Zo ontstaat aan de oostkant ruimte om de noordelijk en zuidelijke verdiepte bak te bouwen en de overkapping. Het verkeer rijdt nog steeds op de bypass.

2024-2026

Het verkeer rijdt door de noordelijke verdiepte bak op 2 x 3 versmalde rijstroken en oprit 5 richting Schiphol/Haarlem. VeenIX kan nu de zuidelijke verdiepte bak afbouwen en verder werken aan de overkapping. Eind 2026 is de overkapping klaar. Voor het verkeer van Amstelveen noord naar zuid en andersom wordt een nieuw verkeersplein op de overkapping gebouwd. Ook de op- en afritten 5 Amstelveen-Stadshart, komen uit op het verkeersplein op de overkapping. De bypass, het tijdelijke viaduct en de DDI worden verwijderd.

Ter hoogte van het Bovenlandpad

Stappen bouwen verdiepte ligging Bovenlandpad, hieronder omschreven

2020-2022

Het verkeer rijdt over de huidige A9. Aan de zuidkant van de A9 wordt zand aangebracht door  VeenIX voor de bypass. Aan de noordkant wordt de tijdelijk verlegde afrit 5, komende vanuit de richting knooppunt Holendrecht, aangelegd.

2022-2024

Het verkeer rijdt op de bypass. Afrit 5, komende vanuit de richting van knooppunt Holendrecht is in gebruik. VeenIX bouwt de noordelijke verdiepte bak.

2024-2026

Het verkeer rijdt in de noordelijke bak, op 2 x 3 versmalde rijstroken. Hierdoor heeft VeenIX ruimte om de zuidelijke verdiepte bak te bouwen.

2025-2026

Het verkeer rijdt in de verdiepte bak op 2 x 4 rijstroken en op- en afrit 5. De overkapping en verdiepte ligging wordt verder afgebouwd.

2026-2027

Gemeente Amstelveen legt op de overkapping een park aan.

 

DDI

Een Divergent Diamond Interchange (DDI) kruispunt heeft dezelfde doorstroming als de huidige inrichting van de Keizer Karelweg onder de A9, maar neemt minder ruimte in beslag. Hierdoor heeft VeenIX de ruimte om te bouwen, maar kan het doorgaande verkeer van noord naar zuid en vice versa gewoon doorgaan. 

De DDI wordt eerst aan één kant van de Keizer Karelweg (onderdoorgang van noord naar zuid) ingericht, zodat er aan de andere kant gebouwd kan worden aan de verdiepte ligging. Als de verdiepte ligging aan die kant klaar is, wordt de DDI ‘omgeklapt’, dus verplaatst naar de andere kant van de onderdoorgang. Het verkeer kan tijdens de bouw altijd gebruik maken van de onderdoorgang bij de Keizer Karelweg, op enkele tijdelijke (nacht/weekend) afsluitingen na.

https://www.youtube.com/watch?v=B7nIvbq5FAM;feature=youtu.be

Langzaam verkeer tijdens bouw

Aan de oostkant van de Keizer Karelweg komt een tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers zodat het langzame verkeer van het snelle verkeer gescheiden wordt.