Waar werken we aan: verdiepte ligging A9 bij Amstelveen

Ter hoogte van Amstelveen bouwen we een verdiepte ligging. Er worden drie overkappingen overheen gebouwd. Tijdens de bouw van de verdiepte ligging, moeten de viaducten Amsterdamseweg, Kazernepad en de onderdoorgang Bovenlandpad wijken. Om de verbinding tussen noord en zuid Amstelveen te behouden, komen er op deze locaties tijdelijke bruggen. De bouw van de tijdelijke bruggen staat gepland in het tweede kwartaal van 2021. De tijdelijke brug die de onderdoorgang van het Bovenlandpad vervangt, wordt gebouwd en in gebruik genomen als de onderdoorgang bij de Mayor opengaat, naar verwachting voorjaar 2022.

Hoe bouwen we de verdiepte ligging? 

Stap 1 

2020-2021

De op- en afritten 5 Amstelveen/Stadshart moeten verlegd worden zodat er ruimte ontstaat voor de verdiepte bak. Hierdoor verandert de verkeerssituatie.

2020-2022

Om te zorgen dat het verkeer op de A9 kan blijven doorstromen tijdens de
bouw van de verdiepte bak, leggen we aan de zuidkant van de te bouwen verdiepte bak eerst extra rijstroken aan, de zogenoemde by pass. De by pass komt op dezelfde hoogte te liggen als de huidige A9. Bij het Stasdhart betekent dit dat er aan de zuidkant van de A9 een tijdelijk viaduct gebouwd wordt zodat de by pass daar overheen kan en de Keizer Karelweg er onder door.

Het verkeer rijdt gedurende bovenstaande werkzaamheden op de huidige rijstroken van de A9.  

Doorsnede ter hoogte van het Bovenlandpad

Om voldoende ruimte te hebben voor de bouw, wordt ook de Keizer Karelweg ter hoogte van het viaduct aangepast. De Keizer Karelweg passen we aan naar een  Divergent Diamond Interchange (DDI) kruispunt.

Stap 2

2022-2024

Als de tijdelijke rijstroken aan de zuidzijde gereed zijn (de bypass), kan het verkeer er overheen gaan rijden. De noordelijke rijbaan is vrij zodat VeenIX kan starten met het bouwen van de noordkant van de verdiepte bak.  

Doorsnede ter hoogte van het Bovenlandpad

Stap 3

2024-2026

Als de noordelijke bak klaar is, gaat al het verkeer, op versmalde rijstroken, door de noordelijke verdiepte bak rijden. Vervolgens kan de zuidkant van de verdiepte ligging gebouwd worden. 

Doorsnede ter hoogte van het Bovenlandpad

Stap 4

2025-2026

Als de zuidelijke verdiepte bak gereed is, kan al het verkeer door de verdiepte bak met normale rijstroken. Vanaf 2025 wordt gestart met de bouw van de overkappingen. 

Doorsnede ter hoogte van het Bovenlandpad

DDI

Een Divergent Diamond Interchange (DDI) kruispunt heeft dezelfde doorstroming als de huidige inrichting van de Keizer Karelweg onder de A9, maar neemt minder ruimte in beslag. Hierdoor heeft VeenIX de ruimte om te bouwen, maar kan het doorgaande verkeer van noord naar zuid en vice versa gewoon doorgaan. 

https://www.youtube.com/watch?v=B7nIvbq5FAM;feature=youtu.be

Langzaam verkeer tijdens bouw

Aan de oostkant van de Keizer Karelweg komt een tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers zodat het langzame verkeer van het snelle verkeer gescheiden wordt.