Waar werken we aan: verdiepte ligging A9 bij Amstelveen

Ter hoogte van Amstelveen bouwen we een verdiepte ligging. Er worden drie overkappingen overheen gebouwd.

Hoe diep komt de A9 te liggen?

De diepte van de verdiepte ligging verschilt per locatie. Ter hoogte van de het Bovenlandpad komt de verdiepte ligging op 7 meter onder NAP te liggen, dat is ongeveer 8 meter lager dan de A9 nu ligt. Ter hoogte van het Oude Dorp komt de verdiepte ligging 7 meter onder NAP te liggen, dat is 2 meter lager te opzichte van nu. Ter hoogte van de Keizer Karelweg komt de A9 op 10,6 meter onder NAP te liggen, maar liefst 12 meter lager. Dat komt omdat de A9 nu over de Keizer Karelweg heen gaat en straks verdiept ligt.

Tijdelijke bruggen

Om de verdiepte ligging te kunnen bouwen, zijn de oude viaducten ter hoogte van het Oude Dorp verwijderd en tijdelijke bruggen geplaatst.

Ter hoogte van de Keizer Karelweg is aan de oostkant een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug gebouwd.

Bypass

Voordat we de verdiepte ligging konden bouwen, heeft VeenIX een bypass aangelegd.

Hoe bouwen we de verdiepte ligging terwijl de weg openblijft voor verkeer?

Ter hoogte van het Oude Dorp

2020-2022

Het verkeer rijdt op de huidige A9. Aan de zuidkant wordt een stuk ontgraven om straks de bypass aan te kunnen leggen. De bypass komt hier op dezelfde hoogte te liggen als de huidige A9. Langs het Oude Dorp komt een tijdelijk geluidscherm in de vorm van zeecontainers te staan.

Voorjaar 2023

Het verkeer rijdt over de bypass en een klein deel over het zuidelijke deel van de huidige A9, op 2 x 3 rijstroken. De noordelijke rijbaan is vrij van verkeer.  VeenIX start met de bouw van de noordelijke verdiepte bak.

2025

De noordelijke verdiepte bak is klaar en al het verkeer rijdt er op 2 x 3 versmalde rijstroken doorheen. Oprit 5 richting Schiphol/Haarlem zit ook al in de bak. De bypass wordt verwijderd zodat VeenIX kan starten met de bouw van de zuidelijke verdiepte bak.

2027

Verdiepte ligging gereed, inrichten overkappingen