Waar werken we aan: verdiepte ligging A9 bij Amstelveen

Ter hoogte van Amstelveen bouwen we een verdiepte ligging. Er worden drie overkappingen overheen gebouwd.

Tijdelijke bruggen

Om de verdiepte ligging te kunnen bouwen, zijn de oude viaducten ter hoogte van het Oude Dorp verwijderd en tijdelijke bruggen geplaatst.

Ter hoogte van de Keizer Karelweg is aan de oostkant een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug gebouwd.

Bypass

Voordat we de verdiepte ligging kunnen gaan bouwen, legt VeenIX een bypass aan.

Hoe bouwen we de verdiepte ligging terwijl de weg openblijft voor verkeer?

Ter hoogte van het Oude Dorp

2020-2022

Het verkeer rijdt op de huidige A9. Aan de zuidkant wordt een stuk ontgraven om straks de bypass aan te kunnen leggen. De bypass komt hier op dezelfde hoogte te liggen als de huidige A9.

Langs het Oude Dorp komt een tijdelijk geluidscherm in de vorm van zeecontainers te staan.

Voorjaar 2023

Het verkeer rijdt over de bypass en een klein deel over het zuidelijke deel van de huidige A9, op 2 x 3 rijstroken. De noordelijke rijbaan is vrij van verkeer.  VeenIX start met de bouw van de noordelijke verdiepte bak.

Voorjaar 2025

De noordelijke verdiepte bak is klaar en al het verkeer rijdt er op 2 x 3 versmalde rijstroken doorheen. Oprit 5 richting Schiphol/Haarlem zit ook al in de bak. De bypass wordt verwijderd zodat VeenIX kan starten met de bouw van de zuidelijke verdiepte bak.

2027

Verdiepte ligging gereed, inrichten overkappingen