Bouw nieuwe brug over Gaasp van start

Omdat de A9 breder wordt, komt er een nieuwe brug over de Gaasp en wordt de oude brug vervangen. Zo zijn er straks genoeg rijstroken voor alle verkeer. Vanaf 10 augustus start aannemerscombinatie IXAS met de eerste werkzaamheden voor bouw van het nieuwe zuidelijke deel.

Kappen van bomen

Om voldoende werkruimte te creëren, wordt in de week van 20 juli groen verwijderd en diverse bomen gekapt. Vanaf maandag 10 augustus wordt aan de noordwestzijde van de bestaande brug een bouwkeet geplaatst , meer bomen gekapt en het werkterrein verder ingericht.

Gefaseerde bouw

De nieuwe brug over de Gaasp wordt gebouwd in 3 fases. In augustus start de bouw van het zuidelijke deel. Zodra dit deel klaar is, wordt in het voorjaar van 2016 de bestaande brug gesloopt. In het najaar van 2016 start de nieuwbouw van het noordelijke deel. Door de verbreding van de brug in fases uit te voeren, kan verkeer blijven rijden.

 

Deze werkzaamheden geven hinder

Werkzaamheden als deze geven hinder voor de omgeving. Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie IXAS zijn zich daar van bewust. Waar mogelijk nemen we maatregelen om hinder te verkleinen. Hieronder vindt u de werkzaamheden die in uw woonomgeving de komende periode de meeste hinder geven.

  • Aanbrengen paalfundering en damwanden
  • Aanleggen bouwweg
  • Aanbrengen en aanwalsen zandophoging ten zuiden van de A9
  • Diverse afsluitingen van de Provincialeweg voor autoverkeer, (brom)fietsers en voetgangers

Werktijden

Er wordt overdag gewerkt van maandag tot en met zaterdag van 07.00 tot 19.00 uur, maar uitloop van de werkzaamheden is mogelijk. Sommige werkzaamheden kunnen namelijk niet tussentijds onderbroken worden. Dit geldt in het bijzonder voor het aanbrengen van de paalfunderingen en het storten en afwerken van beton.

Bekijk ook