Werkzaamheden rond IJsselmeerweg

Vanaf 8 september vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats voor de bouw van een viaduct ten behoeve van de nieuwe busbaan op de A6, Daarnaast bereiden we de bouw voor van een viaduct over de IJsselmeerweg voor de nieuwe rijbaan naar Flevoland. Vanaf 15 september vinden heiwerkzaamheden plaats en worden er damwanden ingetrild.

Werkzaamheden duren ongeveer 3 weken

De voorbereidende werkzaamheden duren ongeveer 3 weken. In de periode hierna tot en met het 1e kwartaal 2015 vindt de verdere bouw van de 2 viaducten plaats.

Autoverkeer tijdelijk over de busbaan

Ter hoogte van de viaducten op de IJsselmeerweg wordt al het autoverkeer in beide richtingen tijdelijk over de busbaan geleid met een om en om regeling. Dit houdt in dat het verkeer per rijrichting om en om met behulp van een verkeerslicht veilig om het werk wordt geleid. Deze tijdelijke verkeersmaatregel passen we in de periode van 8 september tot medio oktober toe. De regeling geldt niet voor fietsers.

Hinder

De werkzaamheden vinden overdag plaats op werkdagen, indien noodzakelijk incidenteel ook op de zaterdagen, tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Omwonenden kunnen als gevolg van deze werkzaamheden, geluids- en/of trillingshinder ondervinden.