Werkzaamheden rondom Keizer Karelweg

De komende weken gaat VeenIX aan de slag bij de Keizer Karelweg ter hoogte van het de A9. Zo wordt er een tijdelijk fietspad met fietsbrug gerealiseerd aan de oostkant van de Keizer Karelweg, de Keizer Karelweg aangepast en worden damwanden en steunpunten aangebracht voor de tijdelijke zuidelijke rijstroken (bypass).

Vanaf 21 juni: bouwen tijdelijk fietspad langs de Keizer Karelweg

Om ruimte te maken voor het tijdelijke kruispunt (DDI), wordt het fietspad aan de oostkant van de Keizer Karelweg verplaatst naar het oosten. Omdat op deze locatie straks ook oprit 5 (Amstelveen-Stadshart) richting Holendrecht komt te liggen, bouwt VeenIX een tijdelijke fietsbrug. De helling van deze brug is 4%. Dat is iets steiler dan de huidige helling van het fietspad langs de Keizer Karelweg, maar voldoet nog steeds aan de wet- en regelgeving hierover. Daarna blijft het fietspad op gelijke hoogte als de huidige Keizer Karelweg.

Locatie tijdelijk fietspad

Het tijdelijke fietspad is met een groene lijn aangegeven op onderstaande kaart. De tijdelijke fietsbrug wordt geplaatst op het blauwe vlak op de kaart. Onder deze brug zal straks de tijdelijke oprit 5 (Amstelveen-Stadshart) richting Holendrecht liggen (het donkergrijze vlak). De werkzaamheden starten in de week van maandag 21 juni en duren naar verwachting acht weken.

Het plaatsen van de palen voor de fundering van de tijdelijke brug veroorzaakt gedurende de eerste drie weken van de werkzaamheden geluidhinder. De directe omgeving wordt hierover met een brief en digitaal informatiemoment over bijgepraat.

5 juli: start werkzaamheden aanpassen Keizer Karelweg naar DDI

De Keizer Karelweg ter hoogte van de A9 wordt aangepast naar een zogenaamde Diverging Diamond Interchange (DDI), een verkeersplein met dezelfde doorstroming als de huidige inrichting van de Keizer Karelweg onder de A9, maar neemt minder ruimte in beslag. Hierdoor heeft VeenIX de ruimte om te bouwen, maar kan het doorgaande verkeer van noord naar zuid en vice versa gewoon doorgaan.

Voorbereidende werkzaamheden

Vanaf 5 juli start VeenIX met de voorbereidingen. In de doordeweekse avonden en nachten, tussen 20.00 uur en 05.00 uur, wordt al het groen (gras etc), goten en kabels tussen de Ouderkerkerlaan en het Stadshart (het blauwe vlak op onderstaande kaart) verwijderd. Daarna wordt het blauwe vlak op onderstaande kaart helemaal geasfalteerd zodat het één grot vlak wordt. De werkzaamheden duren tot eind juli en vinden plaats in de avond- en nachturen om de verkeersoverlast op de Keizer Karelweg te beperken. De werkzaamheden kunnen geluidoverlast opleveren voor de directe omgeving. Deze bewoners worden hierover met een brief en digitaal informatiemoment over bijgepraat.

Inrichten DDI

Na deze werkzaamheden richt VeenIX het verkeersplein in het weekend van vrijdagavond 30 juli 20.00 uur tot maandagochtend 2 augustus 05.00 uur opnieuw in met verkeerslichten en belijning. In dit weekend worden ook de nieuwe, tijdelijke op- en afritten 5 aangesloten op het nieuwe verkeersplein. Aan de zuidzijde van de A9 betekent dit dat de tijdelijke op- en afrit 5 in gebruik worden genomen. VeenIX werkt dit weekend 24 uur per dag.

Lees hier meer over het realiseren van een DDI in het inzicht magazine op pagina 6 en 7.

Hinder voor omgeving

De werkzaamheden in de nachten en het weekend veroorzaken geluidhinder vanwege het verwijderen (frezen) van hard materiaal zoals stoepranden en asfalt. Om de DDI in te richten is in het weekend van vrijdagavond 30 juli tot en met maandagochtend 2 augustus de Keizer Karelweg en alle op- en afritten 5 Stadshart-Amstelveen afgesloten. Bekijk hier de omleidingen.

Vanaf 5 juli: plaatsen damwanden en steunpunten voor de bypass (tijdelijke A9)

Ten zuiden van de huidige A9 gaat VeenIX tijdelijke rijstroken aanleggen (bypass) waar een deel van het verkeer op gaat rijden tijdens de bouw van de verdiepte ligging. Hierdoor kan de A9 tijdens de bouwperiode open blijven. Om de bypass op zijn plek te houden moet VeenIX damwanden plaatsen.

De bypass loopt ook langs het huidige viaduct van de A9 over de Keizer Karelweg.  Daar moet een tijdelijk viaduct worden gebouwd. Vanaf maandag 5 juli start VeenIX met het plaatsen van de damwanden en de bouw van de steunpunten van de tijdelijke brug (zie afbeelding hieronder).

Geluid- en verkeershinder

Het plaatsen van de damwanden en steunpunten geeft geluid- en trillinghinder én verkeershinder. De directe omgeving ontvangt hierover een brief. Om de werkzaamheden uit te voeren zijn er afsluitingen van de op- en afritten nodig:

  • Afrit 5 vanuit Badhoevedorp (zuidkant A9) is afgesloten vanaf vrijdag 9 juli tot maandag 30 augustus.
  • Oprit 5 richting Holendrecht (zuidkant A9) is afgesloten vanaf vrijdag 9 juli tot maandag 30 augustus.

Bekijk hier de omleidingen.