Werkzaamheden Schipholbrug in augustus

Machinekamer

Omdat de Schipholbrug wordt verbreed, worden ook de brugkleppen, die het doorlaten van grote schepen mogelijk maken, groter. Ook de bediening van de kleppen, motor, contragewichten en tandwielen moet vervangen worden en is omvangrijker. Daarom wordt de kelder onder de brug uitgebouwd, dit heet de machinekamer. In de laatste week van augustus maken we hier een begin mee door aan de noordzijde van de brug palen te plaatsen voor de fundering van de kelder. Het inbrengen van de palen gebeurt door te boren. Dit werkt maakt op zichzelf niet veel lawaai, maar we werken hier met grote machines en de nodige mensen. U kunt dit wel als hinderlijk ervaren. Deze werkzaamheden vinden op doordeweekse dagen plaats, van 07.00 uur tot 19.00 uur.

Werkplatform

Om aan de Schipholbrug te kunnen werken, moeten we tijdelijke werkplatformen bouwen in het water. Een deel van de funderingspalen voor de oostelijke platforms (dat is de kant van Amstelveen) moet nog worden geplaatst. Dat gebeurt in de laatste week van augustus. Daarop bouwen we vervolgens in de eerste helft van september een constructie van stalen buizen en grote hardhouten platen. Zo creëren we een werkplek voor de grote machines waarmee we aan de Schipholbrug gaan werken. Ook deze werkzaamheden vinden op doordeweekse dagen plaats, van 07.00 uur tot 19.00 uur.

Verbreding brug

Voor het verbreden van de brug zelf plaatsen we ook funderingspalen. Ook hier doen we dat door te boren. Een deel van deze palen zal vanaf het water geplaatst worden. Dit gebeurt in de eerste helft van augustus. Het gaat dan om circa vijftig palen in totaal die op drie verschillende locaties geplaatst gaan worden. Ook hier werken we op doordeweekse dagen van 07.00 uur tot 19.00 uur.

Plaatsen tijdelijke aanvaarbescherming

De brug wordt tegen aanvaring beschermd door een houten aanvaarbescherming. Zo voorkomen we dat schepen tegen de pijlers of tegen de kade aan varen. Tussen 22 en 26 augustus wordt er een tijdelijke aanvaarbescherming geplaatst ter hoogte van de westelijke doorgang onder de brug, dat is de doorgang waar de brugkleppen, die het passeren van hogere schepen mogelijk maken, zitten. Vervolgens wordt de huidige aanvaarbescherming gesloopt. Met name dit laatste kan geluidoverlast geven.

In september gaan we starten met de sloop van de huidige aanvaarbescherming van de brug. Dit betreft een betonnen constructie in het water. Het slopen gebeurt vanaf het water op een groot ponton met een grote kraan. Dit zal ernstige hinder opleveren. Deze werkzaamheden staan nu gepland voor 5 tot en met 16 september. Dit is nabij de locatie van de machinekamer. U ontvangt hierover op een later moment meer informatie.

Plattegrond van werkzaamheden Schipholbrug, hierboven beschreven

Verkeerslichten brug

Tussen 24 augustus en 2 september worden de verkeerslichten voor de scheepvaart verplaatst naar hun tijdelijke locatie aan de voorkant van de tijdelijke aanvaarbescherming.

N232

Van 22 tot en met 26 augustus zijn er werkzaamheden aan de westzijde van de Ringvaart bij poort 1A, zie voor de exacte locatie bovenstaand kaartje. We maken hier alles in gereedheid om de poorten voor het werkverkeer te kunnen gaan gebruiken.

De werkzaamheden kunt u mogelijk horen. Daarnaast wordt de N232 ter hoogte van de Schipholdraaibrug van maandag 22 augustus tot en met vrijdag 26 augustus afgesloten van 20.00 uur tot en met 5.00 uur. In de nacht van vrijdag 26 augustus op zaterdag 27 augustus is de N232 afgesloten van 20.00 uur tot 7.00 uur in de ochtend. Alle verkeer wordt via de N232 en A9 omgeleid.

Overzicht

Hieronder vindt u een overzicht van de hierboven omschreven geplande werkzaamheden per week.

Week Locatie Werkzaamheden
Week 31 (1 t/m 7 augustus) Noord- en zuidzijde Schipholbrug
 • Boorpalen verbreding brug
 • Boorpalen landhoofd
 • Diverse grondwerkzaamheden
Week 32 (8 t/m 14 augustus) N232
 • Grondwerk
Week 33 (15 t/m 21 augustus) Noord- en zuidzijde Schipholbrug
 • Boorpalen verbreding brug
 • Boorpalen landhoofd
Week 34 (22 t/m 28 augustus)
N232 ter hoogte van de Schipholdraaibrug
 • Nachtelijke werkzaamheden N232 afgesloten, incl. omleggen fietspad zuid-westzijde schipholbrug
Week 34 (22 t/m 28 augustus)
Aan brug zelf
 • Verplaatsen verkeerslichten brug en plaatsen tijdelijke aanvaarbescherming
 • Damwanden voor uitbreiding landhoofd
Week 35 (29 augustus t/m 4 september)
Aan brug zelf
 • Verplaatsen verkeerslichten brug
 • Boorpalen voor landhoofd en machinekamer

 

Naar werk: Schipholbrug