Werkzaamheden uitbreiding viaduct Huntumdreef

IXAS informeerde u op 15 januari voor het laatst over de werkzaamheden aan en rondom de Huntumdreef. Het desbetreffende bouwbericht ging over de aanleg van de hulpbrug voor auto’s en de uitbreiding van het viaduct. De hulpbrug voor auto’s is inmiddels klaar en op 8 februari in gebruik genomen. Voor de uitbreiding van het viaduct aan de zuidzijde van de A9 moeten nog werkzaamheden worden verricht.

Plaatsen liggers zuidzijde viaduct

Aan de zuidzijde van de huidige A9 maakt IXAS tijdelijke rijstroken waar een gedeelte van het snelwegverkeer over rijdt tijdens de bouw van de tunnel. Het bouwbedrijf breidt daarvoor het viaduct over de Huntumdreef uit. De damwanden voor de fundering van de uitbreiding zitten inmiddels in de grond.

Huntumdreef enkele nachten dicht

IXAS hijst vanaf 29 februari in 2 nachten de brugliggers op hun plek. Er staat een kraan voor de hijswerkzaamheden en er is veel licht nodig om het werk goed en veilig te kunnen uitvoeren. Voor deze werkzaamheden wordt de Huntumdreef 2 nachten afgesloten. Daarna worden stekken in het huidige viaduct geboord om een verbinding met de uitbreiding te kunnen maken. Deze stekken zorgen dat het oude en nieuwe deel van het viaduct stevig aan elkaar zitten. Het boren van de stekken vindt overdag plaats en geeft mogelijk geluidshinder. De tijdelijke rijstroken op het viaduct worden in mei in gebruik genomen door het snelwegverkeer.

Veel hinder de komende periode

Tussen eind februari en eind augustus verricht IXAS veel grote hinderwerkzaamheden. Naast het aanbrengen van de heipalen, verwijdert de aannemer damwanden, brengt het damwanden aan en zijn er in april en mei veel nachtelijke zandtransporten. U wordt hier de komende periode uitgebreid over geïnformeerd.

Informatiebijeenkomsten

Wilt u meer weten over de werkzaamheden en de hinder die dit met zich meebrengt, komt dan naar één van de informatiebijeenkomsten op 24 en 25 februari.

Lees ook

Bouwbericht – Uitbreiding viaduct Huntumdreef (PDF)