24 en 25 februari: informatiebijeenkomsten over start grote hinderperiode Gaasperdammerweg

Medio 2016 start IXAS met het betonwerk voor de Gaasperdammertunnel. Voordat dat mogelijk is, zijn werkzaamheden nodig die veel overlast met zich meebrengen. We vertellen er alles over tijdens de informatiebijeenkomsten op 24 en 25 februari in het Planetarium aan de Kromwijkdreef 11. Loop gerust binnen, dit kan zonder aanmelding.

Vragen en antwoorden

We leggen u tijdens de bijeenkomsten uit hoe de aannemer de tunnel bouwt, welke maatregelen IXAS neemt om hinder te beperken, wat de vorderingen zijn bij de brug over de Gaasp en wat er nodig is om knooppunt Holendrecht aan te passen. Alvast een aantal vragen en antwoorden op een rij:

Wat zijn damwanden en waarom zijn ze nodig?

Een damwandplank is een metalen plank van 20 meter lang. We plaatsen 1900 damwandplanken. Samen vormen zij een lange wand die zand en het water in de ondergrond op zijn plaats houden. De huidige A9 is een dijk en beschermt de lager gelegen Bijlmermeerpolder tegen hoog water. Als we de A9 en dus de dijk weghalen neemt de damwand die functie over. Damwandplanken worden in de grond getrild. Tijdens de informatiebijeenkomsten kunt u een college in damwanden volgen.

Waarom zijn heipalen nodig?

Er zijn in totaal 10.000 heipalen nodig voor de fundering van de tunnel. Een deel van de heipalen zit al in de grond. Het zorgt ervoor dat de tunnelbak stevig in de grond verankerd wordt. Heipalen worden met klappen van een groot gewicht in de grond geslagen.

Waarom zijn zandtransporten nodig?

Als de damwanden zijn aangebracht en het verkeer over de nieuwe wisselstrook rijdt, kunnen we de noordelijke helft van de A9 afgraven. Dat zand wordt vervolgens afgevoerd en hergebruikt bij werkzaamheden aan knooppunt Holendrecht. Deze transporten vinden ’s nachts plaats over de nieuwe wisselstrook. Deze kan ’s nachts afgesloten worden omdat er dan minder verkeer is.

Wat betekent het voor u?

In heel 2016, maar met name de periode van eind februari tot en met augustus, is de overlast van geluid en trillingen groot. Damwandplanken inbrengen geeft trilling- en geluidoverlast, heipalen geven geluid en in mindere mate trilling. Zandtransporten gaan gepaard met geluid van de motoren van graafmachines, vrachtauto’s en in sommige gevallen het piepen bij het achteruitrijden.

Welke maatregelen neemt IXAS om de hinder te beperken?

Voor het aanbrengen van de damwanden boren we alvast gaten in de grond en vergruizen we het puin wat we in de grond tegenkomen. Op andere plekken woelen we ook het zand los. Het aanbrengen van de damwanden gaat dan makkelijker en dus met minder geluid en trillingen gepaard. De stellingen die de heipalen aanbrengen voeren we uit met een mantel, die het geluid aanzienlijk dempt.

Informatiebijeenkomsten

  • Woensdagmiddag 24 februari van 14.30 – 16.30 uur
  • Donderdagavond 25 februari van 18.30 – 20.30 uur
  • Adres: Planetarium, Kromwijkdreef 11. Aanmelden is niet nodig.

Lees meer

Advertorial – RWS – A9 Adv.Gaasperdammerweg.PDF