Zomer 2021: werkzaamheden en afsluitingen A9 Badhoevedorp-Holendrecht

Komende zomer gaat aannemer VeenIX ter hoogte van Amstelveen verschillende werkzaamheden uitvoeren voor de verbreding en verdiepte aanleg van de A9. Hierdoor moeten de A9, de op – en afritten van aansluiting 5 (Amstelveen-Stadshart) en enkele lokale wegen, korte periodes afgesloten worden.

VeenIX gaat onder andere de tijdelijke bruggen voor de Amsterdamseweg en het Kazernepad bouwen, damwanden aanbrengen en het kruispunt bij de Keizer Karelweg, ter hoogte van de op- en afritten van aansluiting 5 en de Burgemeester Rijnderslaan, opnieuw inrichten. Hieronder een overzicht van de afsluitingen en werkzaamheden.

Uitgebreide informatie over de omleidingsroutes per afsluiting kunt u vanaf eind mei verwachten.

Juni: A9 een weekend dicht

Bouwen middensteunpunten tijdelijke bruggen

Medio mei start VeenIX met het bouwen van de tijdelijke bruggen bij de Amsterdamseweg en het Kazernepad. Naast de huidige viaducten worden, aan de noord- en zuidkant van de A9, landhoofden aangebracht.  Landhoofden zijn de steunpunten van een viaduct of brug op het land aan beide kanten van een viaduct. Vervolgens worden in de middenberm van de A9 in één weekend de middensteunpunten van beide tijdelijke bruggen gebouwd. Daarvoor sluiten we de A9 in dat weekend in beide richtingen af:

  • Van vrijdag 18 juni 2021 20.00 uur tot en met maandag 21 juni 2021 5.00 uur, is de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht in beide richtingen dicht.

Juni/juli : 8 nachtelijke afsluitingen A9

Inhijsen brugdelen tijdelijke bruggen Kazernepad en Amsterdamseweg

Vanaf maandag 28 juni gaat VeenIX in twee x vier nachten de burgdelen van de tijdelijke bruggen inhijsen. Deze werkzaamheden worden in de nacht uitgevoerd tussen 22.00 uur en 5.00 uur. De werkzaamheden geven geluidhinder vanwege het inslaan en aandraaien van de bouten. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de A9. Daarom zijn er afsluitingen nodig op de A9:

  • In de week van 28 juni zijn de noordelijke rijstroken van de A9 vanaf de op- en afrit 5

Stadshart tot knooppunt Badhoevedorp afgesloten tussen 22.00 en 05.00 uur.

  • In de week van 5 juli zijn de zuidelijke rijstroken van de A9 afgesloten tussen 22.00 en 05.00 uur vanaf op- en afrit 6 Aalsmeer tot knooppunt Holendrecht.

Bekijk de afsluitingen en omleidingen op de factsheet.

Juli en augustus: op- en afritten 5 Amstelveen-Stadshart gedeeltelijke dicht

Inbrengen damwanden

In juli start VeenIX met het plaatsen van de damwand voor de te verleggen zuidelijke op- en afrit 5. Deze damwand is nodig om het hoger gelegen terrein naast de afrit en de afrit zelf op zijn plek te houden. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, moeten we op- en afrit 5 tijdelijk afsluiten.

  • Vanaf vrijdag 9 juli 23.00 uur tot en met maandag 30 augustus 5.00 uur is afrit 5 Amstelveen-Stadshart, komende vanuit de richting Badhoevedorp dicht. Oprit 5 Amstelveen-Stadshart, richting knooppunt Holendrecht, is dicht vanaf vrijdag 9 juli 23.00 uur tot en met maandag 16 augustus 5.00 uur.

DDI

Om ruimte te maken voor de bouw van de verdiepte ligging en gebruik te kunnen blijven maken van de op- en afritten bij Stadshart-Amstelveen en de Burgemeester Rijnderslaan, bouwt VeenIX de kruispunten op deze locaties om naar een Divergent Diamond Interchange (DDI). Een DDI is een verkeersplein waarbij rijbanen korte tijd wisselen van rijrichting waardoor minder verkeerslichten nodig zijn. Dat bevordert de doorstroming van het verkeer.

De DDI wordt in één weekend ingericht en aangesloten op de op- en afritten van aansluiting 5. Hierdoor is het nodig om, naast de afsluiting van op- en afrit 5 aan de zuidkant van de A9, ook de op- en afrit 5 aan de noordkant van de A9 een weekend af te sluiten (vanuit de richting Holendrecht en richting Badhoevedorp):

  • Vanaf vrijdag 30 juli 20.00 uur tot maandag 2 augustus 5.00 uur, is ook afrit 5 Amstelveen- Stadshart, komende vanuit de richting knooppunt Holendrecht en oprit 5 Amstelveen-Stadshart richting Badhoevedorp, afgesloten. Omdat de zuidelijke op- en afrit in die periode ook dicht zijn (zie bij inbrengen damwanden) betekent dit dat aansluiting 5 dit weekend helemaal afgesloten is. Ook de Keizer Karelweg is dit weekend niet tot zeer beperkt beschikbaar.

Augustus: A9 in één richting dicht

Slopen huidige viaducten Amsterdamseweg en Kazernepad

Als de tijdelijke bruggen voor de Amsterdamseweg en het Kazernepad klaar zijn, gaat VeenIX de twee zuidelijke delen van de huidige viaducten van de Amsterdamseweg en het Kazernepad slopen. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, moet de A9 in één richting een weekend dicht, vanaf knooppunt Badhoevedorp tot aan knooppunt Holendrecht. De noordelijke delen van de viaducten worden gesloopt als het verkeer in 2022 over de bypass rijdt. De noordelijke rijbaan is dan niet meer in gebruik waardoor VeenIX deze delen van de viaducten zonder verkeershinder kan slopen:

  • Vanaf vrijdag 27 augustus 20.00 uur tot maandag 30 augustus 5.00 uur is de A9 vanaf knooppunt Badhoevedorp tot aan knooppunt Holendrecht in één richting afgesloten.

Omleidingen

Voor alle afsluitingen worden omleidingen ingesteld. De omleidingen worden op dit moment verder uitgewerkt. Zodra de omleidingen bekend zijn, communiceren wij hierover. Ook worden alle omleidingen met gele bebording op locatie weergegeven.

Hinder voor omgeving

De genoemde werkzaamheden veroorzaken geluidhinder, ondanks de maatregelen die VeenIX treft om de overlast zoveel als mogelijk te beperken. Bewoners in de omgeving van de werkzaamheden worden hier tijdig over geïnformeerd.

Werken in de nachten, weekenden en zomervakantie

Voor de veiligheid van werknemers en het verkeer, moeten we voor werkzaamheden die dicht op de A9 uitgevoerd worden, de weg afsluiten. Het afsluiten van de snelweg mag alleen in de nachten, de weekenden of tijdens een vakantieperiode omdat er dan minder aanbod is van  verkeer en er minder snel files ontstaan op de omleidingsroutes. Bij het plannen van werkzaamheden, wordt altijd een afweging gemaakt tussen omgevingshinder en verkeershinder. Helaas kunnen we niet altijd voorkomen dat er hinder voor de omgeving ontstaat. Wij begrijpen dat dat erg vervelend is.

Ask&GO: persoonlijk reisadvies

Om weggebruikers zo goed mogelijk te informeren over afsluitingen en omleidingen, zetten we verschillende communicatiemiddelen in. Eén daarvan is een persoonlijke reisadviesdienst: Ask&GO. Via Messenger en WhatsApp kunnen reizigers vragen stellen aan onze servicemedewerkers en advies krijgen over hun reis tijdens de werkzaamheden. Klik hier voor meer informatie.