Rivierdonderpadden verhuisd naar rustiger water

Rivierdonderpadden verhuisd naar rustiger water
Linda Dresmé
Ecoloog bij aannemerscombinatie SAAone

Op de locatie waar we de tweede Hollandse Brug bouwen, leefden rivierdonderpadden. Onze werkzaamheden zouden deze vissen te veel storen. Daarom vroeg Linda Dresmé, ecoloog van aannemerscombinatie SAAone, een ontheffing aan van de Flora- en Faunawet. Ze liet de rivierdonderpadden vangen en zette ze uit aan de rand van het Gooimeer. Ze vertelt hoe zo’n verhuizing in zijn werk gaat.

Kans op rivierdonderpadden

Als ecoloog buigt Dresmé zich over alle beschermde flora- en fauna die opduikt in de werkgebieden van SAAone. Zo hield ze zich eerder al bezig met de ringslang, de rugstreeppad en beschermde orchideeën. “Normaal gesproken doen we een vooronderzoek in een gebied waar we gaan werken”, legt Dresmé uit. “Voor het gebied van de tweede Hollandse Brug lag er al een onderzoek van de gemeente Almere naar beschermde vissen in de lokale wateren. Uit de resultaten daarvan lazen we af dat we in ons werkgebied de rivierdonderpadden konden verwachten.”

Niet mobiel

Om de vermoedens te controleren, ging Dresmé ter plekke kijken. “Onder de Hollandse Brug ligt een stortstenen oever en het water heeft een milde stroming. Dat is het ideale klimaat voor de rivierdonderpad die zich graag schuilhoudt tussen de stenen. Ze leven in een paar meter daar omheen, want heel mobiel zijn ze niet. Ze hebben namelijk geen zwemblaas en verplaatsen zich op hun vinnen over de bodem. Ze verplaatsen zich vooral als er te veel soortgenoten op 1 plek zijn, maar ook dan komen ze niet verder dan zo’n 250 meter.

 

Rivierdonderpad tweede Hollandse brug

Rivierdonderpad, gevangen bij de Hollandse Brug

 Ontheffing vanwege lawaai en trillingen

Vanwege de ideale leefomstandigheden en de resultaten van eerder onderzoek leek het Dresmé aannemelijk dat er rivierdonderpadden in het werkgebied zouden zitten. Daarom besloot ze een ontheffing aan te vragen om de beschermde vissen te vangen en te verplaatsen. Dresmé: “Zo’n ontheffing krijg je alleen als daar een duidelijke aanleiding voor is. In ons geval is dat de hinder van geluiden en trilling die de vissen ernstig zouden verstoren.”

Elektrisch vissen

“Om de vissen te vangen hebben we gespecialiseerde vissers ingehuurd die met een motorboot en elektrische netten de oevers langsgaan om de vissen te vangen.” Zo’n elektrisch visnet verdooft de vissen met een klein schokje en trekt ze aan met een statische lading. Die manier van vissen is diervriendelijk blijkt uit onderzoek. In dit geval konden we ook niet anders, omdat de vissen zich tussen de stenen moeilijk laten vangen.”

 

Rivierdonderpad tweede Hollandse brug

Elektrisch vissen onder de Hollandse Brug

 Exotische soorten gevangen

Uiteindelijk haalden de vissers in het gebied 2 rivierdonderpadden boven water. Niet veel, maar dat valt volgens Dresmé te verklaren door de andere vissen die ze in het water aantroffen. “We vingen veel exotische soorten, zoals de zwartbekgrondel en de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft. De zwartbekgrondel concurreert met de rivierdonderpad en daarvan vingen we er 350. Het kan dus best zijn dat de rivierdonderpad is vertrokken naar andere wateren.” In totaal haalden de vissers zo’n 400 vissen weg onder de Hollandse Brug, deze zijn uitgezet aan de Gooimeerdijk West bij het Zilverstrand. Hierdoor kunnen de werkzaamheden veilig van start. De kans dat de vissen terugkomen is klein volgens Dresmé. “Ze zijn niet beweeglijk en door het geluid en de trillingen van ons werk blijven ze wel op afstand.”